Metodinė pagalba mokytojui dėl nuotolinio mokymo(si)

 

Leidiniai

 

Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu. Iššūkiai, patirtys, sprendimai. NŠA, 2020

Parengta pagal vaizdo konferencijų, vykusių bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams 2020 m. balandžio-birželio mėnesiais, medžiagą

 Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas. NŠA, 2020

 

Kolegų patarimai

 

Kaip sėkmingai naudotis Zoom programa

Zoom naudojimas nuotoliniame ugdyme

Prisijungimas prie Zoom konferencijos

Mokinio dalyvavimas Zoom pamokoje

Programos Zoom atnaujinimai

Zoom pasikeitimai nuo 2020-04-05

Zoom naudingos funkcijos

Kaip užrakinti Zoom pamoką

Zoom waiting room

Kaip neleisti mokiniams dalintis ekranu ir susirašinėti

Darbas su Microsoft Teams, MS O365 diegimas mokykloje

Rugpjūčio 24 d. NŠA organizuotų vaizdo konferencijų medžiaga:

IKT koordinatoriams

Mokyklų vadovams

Mokytojams

Microsoft for education bendruomenė    Naudingi aprašymai, instrukcijos

Microsoft Teams praktinis užsiėmimas

  Microsoft Teams vaizdo mokymas

Microsoft Teams lapkričio mokymai - E. Stalioraitis

Google for education

Rugpjūčio 27 d. NŠA organizuotų vaizdo konferencijų medžiaga:

IKT koordinatoriams

Mokyklų vadovams apie Google Classroom

Mokytojams apie „Google Classroom“

Google for education bendruomenė       Naudingi aprašymai, instrukcijos

Mokykite iš namų

Apie Google for Education

Google for Education virtualūs mokymai

Google G Suite-vartotojų įkėlimas

Googe Classroom mokytojui. Klasių sukūrimas

Googe Classroom mokytojui. Temos, padalomoji medžiaga ir kiti patarimai

Googe Classroom mokytojui. Google Formos ir testų priskyrimas

Google Classroom mokytojui. Klausimų priskyrimas ir kiti patarimai

Google Classroom mokiniui. Kaip naudotis Google Classroom įrankiais

Google Classroom mokiniui. Kaip atlikti ir pateikti užduotis bei testus

Kaip kurti vaizdo pamokas su PowerPoint

Garso pasakojimo įrašymas PowerPoint

Ekrano įrašymas PowerPoint

Pateikties pavertimas vaizdo įrašu

Kita

PowerPoint skaidrių išsaugojimas kaip video

Mokomės kurti video pamoką

2020-11-27