Paslaugos

 

Pedagoginė psichologinė pagalba

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Dėl pedagoginio psichologinio įvertinimo ir konsultacijų reikia registruotis iš anksto.

Registruojama darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 telefonu (8 383) 51892.

Pedagoginė psichologinė pagalba teikiama Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje (adresu P. Cvirkos g. 1).

Psichologinės pagalbos teikimas

Logopedinės pagalbos teikimas

Spec. pedagoginės pagalbos teikimas

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Gabių vaikų įvertinimas

Prevencija

Paskaitos, seminarai, mokymai

Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos

Švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimas

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Kvalifikacijos tobulinimo programos aprašo forma

Edukacinės patirties kortelė

Už paslaugos teikimą atsakinga B. Trotienė.

Kreiptis adresu info@spt.moletai.lt, telefonu (8 679) 86612

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

2017-2019 metų veiksmų planas

Už paslaugos teikimą atsakinga A. Vidžiūnienė.

Kreiptis adresu info@spt.moletai.lt , telefonu (8 679) 86986

Trečiojo amžiaus universiteto veikla

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Nuostatai

Anketa stojančiajam

Už paslaugos teikimą atsakingos A. Vidžiūnienė ir B. Trotienė.

Kreiptis adresu info@spt.moletai.lt arba telefonu (8 679) 86986

Jaunimo informavimas

Bendradarbiavimo sutartis su LiJOT

Teikiama nemokama informacija jauniems žmonėms apie jų galimybes ir mobilumą Lietuvoje ir Europoje.

Plačiau apie jaunimo informavimo tašką ir www.zinauviska.lt

Informaciją teikia Eurodesk Lietuva atstovės Molėtuose A. Vidžiūnienė ir D. Jucienė

Gyvosios konsultacijos Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje (Vilniaus g. 44, 403 kab.) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Užklausos raštu el. paštu info@spt.moletai.lt arba siųsti žinutę Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos FB paskyroje arba klausti www.zinauviska.lt

Profesinis orientavimas

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, padedančios pasirinkti ar keisti profesiją.

Už paslaugos teikimą atsakingos A. Vidžiūnienė ir D. Jucienė (Vilniaus g. 44, 403 kab.)

Kreiptis adresu a.vidziuniene@spt.moletai.lt arba d.juciene@spt.moletai.lt

 

Atsiskaitymas už paslaugas bankiniu pavedimu

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

P. Cvirkos g. 1, Molėtai, Lietuva

Identifikavimo kodas 304910414

Sąskaitos numeris LT754010051004342900

Luminor Bank AB

Informacijos pateikimo data 2019-09-02