Gabių vaikų įvertinimas

1. Gabių vaikų įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu arba mokyklos administracijos iniciatyva, tėvams sutikus.

2. Vykdant gabių vaikų atranką ugdymo įstaigose, naudojami instrumentai:

  • Mokinių nominavimo anketa (Mokytojams);

  • Vaiko gabumų rangavimo klausimynas (Mokytojams, Tėvams);

  • Gebėjimų nerealizuojančių vaikų klausimynas (Mokytojams);

  • Cattell fluidinio intelekto testas (CFT 20-R).

3. Gabių vaikų įvertinimas atliekamas lietuvišku Berlyno intelekto struktūros testu jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimas (BIS-HB)

4. Vaikų gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimą atlieka Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologai, bendradarbiaudami su ugdymo įstaigos švietimo pagalbos specialistais ir mokytojais.

5. Vaiko gabumų įvertinimas gali būti atliekamas Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje ar konkrečioje mokykloje.

6. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą tėvams (globėjams) dėl vaiko gabumų.

7. Vaiko gabumų lavinimo individuali programa yra sudaroma vaiką ugdančioje mokykloje.