Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas švietimo pagalbos tarnyboje

Tvarkos

Individualaus psichologinio konsultavimo tvarka

Individualaus logopedinio konsultavimo tvarka

Individualaus specialiojo pedagoginio konsultavimo tvarka

Asmenų įvertinimo Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje tvarka

 

Kiti dokumentai

Tėvų prašymas

Tėvų sutikimas

 

Informacijos atnaujinimo data 2019-02-01