Paskaitos, seminarai, mokymai

Daugiau informacijos tel. 8-383-51892 arba el. paštu info@spt.moletai.lt

Mokytojams

Seminaras „A.Spektro vaikų socialinių įgūdžių lavinimas“ (nauja)

Seminaras „Vaikų ir paauglių elgesio ir/ar emocijų sutrikimai: pagalbos galimybės“ (nauja)

Seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų ugdymo ypatumai“ (nauja)

Seminaras „Mokinių pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“ (nauja)

Seminaras „Ugdymo pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įvairių dalykų pamokose“ (nauja)

Seminaras „Bendravimo su paaugliu psichologiniai ypatumai“

Seminaras „Kalbėjimo ir kalbos, rašymo ir skaitymo sutrikimai“

Seminaras „Specialiųjų poreikių įtaka vaiko asmenybės ir socialinei raidai“

Paskaita „Ankstyvojo amžiaus vaiko pažinimas“

Paskaita „Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas (DTHS)“ (nauja)

Paskaita „Kaip mokyti „hiperaktyvų“ vaiką?“

Paskaita „Kinestetiniai ugdymo būdai“ (nauja)

Paskaita „Korekcinių priemonių, užduočių įvairovė“ (nauja)

Paskaita „Vaikų baimė ir nerimas: norma ar sutrikimas?“

Paskaita „Vaiko nerimastingumas ir užsitęsęs liūdesys - taip pat netinkamas vaiko elgesys“ (nauja)

Paskaita „Palankaus mikroklimato kūrimas klasėje“

Paskaita „Sulėtėjusi vaikų kalbos raida. Priežastys. Efektyvūs ugdymo būdai“

Paskaita „Sutrikdyta vaiko kalba“

Paskaita „Vaikų seksualinis elgesys“

Praktinė paskaita „Ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų netinkamo elgesio korekcija“

Praktinė paskaita-diskusija „Psichologo vaidmuo mokykloje: galimybės ir ribos“ (nauja)

Praktinė paskaita-diskusija „Kaip kalbėti su vaikais apie intymius dalykus“ (nauja)

Praktinė paskaita „Smurto prevencijos įgyvendinimas mokykloje“

Praktinė paskaita „Vaiko adaptacija darželyje“

Mokymai dirbti su prevencine programa „Obuolio draugai“

Mokymai dirbti su prevencine programa „Zipio draugai“

Švietimo pagalbos specialistams

Seminaras „Mokinių pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“ (nauja) socialiniams darbuotojams

Seminaras „Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui“ (nauja) specialiesiems pedagogams

Praktinė paskaita „Smurto prevencijos įgyvendinimas mokykloje“

Tėvams

Paskaita „Ankstyvojo amžiaus vaiko pažinimas“

Paskaita „Bendravimo galia - tai dovana“ (nauja)

Paskaita „Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas“ (nauja)

Paskaita „Dėmesys. Kaip tėvai galėtų lavinti savo vaiko dėmesį?“

Paskaita „Efektyvūs sklandaus kalbėjimo sutrikimo įveikimo būdai“ (nauja)

Paskaita „Kai vaikas nekalba, nors kalbėti gali“ (nauja)

Paskaita „Kaip mokyti „hiperaktyvų“ vaiką?“

Paskaita „Kalbos vystymosi reikšmė mokymo procesui“

Paskaita „Kada vaikas pasiruošęs pirmajai klasei?“ (nauja)

Paskaita „Kaip tėvai galėtų padėti vaikams sustabdyti vaikų patyčias?“

Paskaita „Negražūs“ žodžiai. Kodėl vaikai keikiasi?“

Paskaita „Specialieji ugdymosi poreikiai - kas tai?“ (nauja)

Paskaita „Sutrikdyta vaiko kalba“

Paskaita „Tėvams apie patyčias“ (nauja)

Paskaita „Tėveliai, leiskite vaikams būti savarankiškiems (nauja)

Paskaita „Užbėkime už akių“ mokymosi sunkumams!“ (nauja)

Paskaita „Vaikų baimė ir nerimas: norma ar sutrikimas?“

Paskaita „Vaikų brandumas mokyklai“

Paskaita „Vaiko nerimastingumas ir užsitęsęs liūdesys - taip pat netinkamas elgesys“ (nauja)

Paskaita „Vaikų seksualinis elgesys“

Praktinė paskaita „Ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų netinkamo elgesio korekcija“

Praktinė paskaita „Kaip su meile ir pagarba padėti vaikams tinkamai elgtis?“

Praktinė paskaita „Vaiko adaptacija darželyje“

Praktinė paskaita-diskusija „Kaip kalbėti su vaikais apie intymius dalykus“ (nauja)

Mokymai „Patyčios mokykloje ir internete: kaip galiu padėti savo vaikui?“ (nauja)

Mokiniams

Paskaita - diskusija „Tarp mūsų - mergaičių“ (nauja)

Paskaita - diskusija „Ar mums jau paauglystė?“

Paskaita „Kaip įveikti atsiskaitymų stresą?“

Paskaita „Mokomės mokytis“

Praktinė paskaita „Patyčios“

Praktinė paskaita „Apie patyčias“

Mokymai patyčių tema priešmokyklinio amžiaus ir pradinių  kl. mokiniams „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!“ (nauja)

Mokymai patyčių tema 5-8 kl. mokiniams „Kurią pusę pasirinksi TU?“ (nauja)

Mokymai patyčių tema 9-10 kl. mokiniams „Kurią pusę pasirinksi TU?“ (nauja)

Informacijos atnaujinimo data 2019-09-10