SPECIALISTAMS

TEMA: MATEMATIKOS SUTRIKIMAI

MOLĖTŲ R. ŠPT SPECIALISTŲ PARENGTOS PROGRAMOS

Seminaras specialiesiems pedagogams „Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui“

Paskaita „Kinestetiniai ugdymo būdai“

INFORMACINĖ-METODINĖ MEDŽIAGA

Atmintinė „Matematikos mokymosi sunkumai bei sutrikimai, pagalbos būdai“

Parengė

Molėtų r. ŠPT specialioji pedagogė

E. Rožėnienė

http://spt.moletai.lt/pppagalba/Skaitiniai/atmintine_matematikos_sutrikimai.pdf

Lankstinukas

„Matematikos mokymosi sutrikimai“. Informacija ir patarimai tėvams

Parengė

Širvintų pradinės mokyklos

specialioji pedagogė

L. Bytautienė

https://www.sirvintupm.lt/wp-content/uploads/2020/01/matematikos-mokymosi-sutrikimai.pdf

 

Straipsnis

„Ką daryti, kad mokytis matematikos nebūtų sunku?“

https://www.plungespspc.lt/wp-content/uploads/2019/05/kad_matematika_nebutu_sunki.pdf

 

Straipsnis

„Apibrėžimas ir matematikos mokymosi sutrikimo atsiradimo priežastys“

http://www.helpdeskinld.com/index.php/lt/mokytojai/diskalkulija

 

Straipsnis apie visus mokymosi sutrikimus, rekomendacijos ugdymui 

www.klrppt.lt/wp-content/uploads/2014/09/Specifiniai-mokymosi-sutrikimai.docx

 

Straipsnis

„Ar verta bijoti matematikos?“

Straipsnio autorė

Rita Gasiukevičienė

https://mokymosi.lt/straipsniaiblog/arvertabijotimatematikos?fbclid=IwAR1mWGAsHRrSj6p7ziIlDKubFZyPYTJxMNxf2QakNMGOtftECnfA5SZkJfg

 

Matematikos atraminė medžiaga (1)

http://spt.moletai.lt/pppagalba/Skaitiniai/Editosmedziaga/Matematikos%20atramine%20medziaga%201.pdf

 

Matematikos atraminė medžiaga (2)

http://spt.moletai.lt/pppagalba/Skaitiniai/Editosmedziaga/Matematikos%20atramine%20medziaga%202.pdf

 

Įvairi atraminė medžiaga (taip pat ir matematikai)

https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR10fPWcDh1cfBXrDOlL-Z1cllEHlxatqXVGRFbRvNFY2pNPxCHXV62ZEwU

 

 

KNYGOS

Giedrienė R., Monkevičienė O. Kodėl nemiela mokykla?/ Vadovas mokytojams, dirbantiems su mokymosi sunkumų turinčiais vaikais. Vilnius: Leidybos centras, 1995.

 

 

Hallahan D.P., Kauffman J.M. Ypatingieji mokiniai. Specialiojo ugdymo įvadas, 2003.

 

 

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas: metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams. I knyga. Leidinio rengėjai: Girdzijauskienė, R.; Gudynas, P.; Jakavonytė, D.; Jevsikova, T. Vilnius, 2007.

 

 

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas: metodinė priemonė specialiojo ugdymo pedagogams ir pradinių klasių mokytojams. II knyga. Leidinio rengėjai: Dudzinskienė, R.; Kalesnikienė, D.; Paurienė, L.; Žilinskienė, I. Vilnius, 2007.

 

ELEKTRONINĖS KNYGOS

O. Štitilienė

Matematika. 1-4 klasės mokytojo knyga.

 

 

Matematika. 1-4 klasės mokytojo knyga

 

Rūta Kibildienė

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai.

Metodinės rekomendacijos mokyklų pedagogams ir specialistams

Vilnius, 2009

https://www.zudermanas.klaipeda.lm.lt/attachments/article/117/Matematikos%20mokymo%20ypatumai.pdf

 

 

NUORODOS

http://musumokykla.lt/kompiuterines-technologijos-mokykloje/matematikai-30/lt/daugyba-irdalyba-139.html

 

http://www.ictgames.com/

Mokomoji priemonė 1-4 klasių mokiniams, padėti suprasti ir įsisavinti mokomųjų dalykų turinį

„Liema ir padamukų planeta"

http://www.kmp.upc.smm.lt/

 

Pagalbos mokiniui specialistų ir pedagogų sukurtų priemonių bei kitos naudingos informacijos svetainė

http://kristianaweebly.weebly.com/matematika.html

 

 

http://rimossvetaine.jimdo.com/

 

 

http://ejournal.emokykla.lt/snekutis/

 

Matematika 1-4 klasei – „Matematikos džiunglės“

https://mokinukai.lt/?mod=2

 

„Skaičiai 1-10, skaičiuok LT" programėlė (11,300 ats.) skirta tik pradedantiems pažint skaičius (iki 10), skaičiavimą. Pusė programėlės yra nemokama.

https://www.facebook.com/tukasvaikams/posts/799174190261785/

 

Programėlė skirta pažinti laikrodį. „Apskaičiuokite. Laikrodis"

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.REIRI.tokeinokeisan

 

UŽDUOTYS:

Skaičių sekos

 

https://www.facebook.com/groups/386540394858707/permalink/1528572327322169/

 

UŽDUOTYS:

Iliustruoti tekstiniai uždaviniai

 

https://www.facebook.com/groups/386540394858707/permalink/1497280143784721/

 

 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PASIŪLYTĄ NAUDINGĄ MEDŽIAGĄ ŠIA TEMA info@spt.moletai.lt

Informaciją parengė specialioji pedagogė E. Rožėnienė