SPECIALISTAMS

TEMA: RAŠYMO SUTRIKIMAI

MOLĖTŲ R. ŠPT SPECIALISTŲ PARENGTOS PROGRAMOS

Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Kalbėjimo ir kalbos, rašymo ir skaitymo sutrikimai“

Seminaras specialiesiems pedagogams „Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui“

Paskaita „Kinestetiniai ugdymo būdai“

INFORMACINĖ-METODINĖ MEDŽIAGA

Lietuvių k, atraminė medžiaga

http://spt.moletai.lt/pppagalba/Skaitiniai/Editosmedziaga/Lietuvi%C5%B3%20kalbos%20atramin%C4%97%20med%C5%BEiaga%20(1).pdf

 

Straipsnis 

Kodėl nesiseka mokykloje?

http://logopedaslpc.lt/kodel-nesiseka-mokykloje/

 

Straipsnis

Apibrėžimas ir rašymui būtinos sąlygos

http://www.helpdeskinld.com/index.php/lt/mokytojai/disgrafija

 

Straipsnis

Rašymo sutrikimas (disortografija)

http://www.helpdeskinld.com/index.php/lt/mokytojai/disortografija

 

Straipsnis apie visus mokymosi sutrikimus, rekomendacijos ugdymui

www.klrppt.lt/wp-content/uploads/2014/09/Specifiniai-mokymosi-sutrikimai.docx

 

Straipsnis

Skaitymo bei rašymo sunkumai: nekaltinkite vaiko

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/skaitymo-bei-rasymo-sunkumai-nekaltinkite-vaiko-628027/

 

Straipsnis

Kairiarankiams – ne pyragai?

https://lsveikata.lt/sveika-seima/kairiarankiams-ne-pyragai-2395

 

Straipsnis

Kairė rankytė laiko šaukštą

http://mazyliozurnalas.lt/2016/03/kaire-rankyte-laiko-sauksta/

 

NUORODOS

Pagalbos mokiniui specialistų ir pedagogų sukurtų priemonių bei kitos naudingos informacijos svetainė

http://kristianaweebly.weebly.com/lietuvi370-kalba.html

http://gudragalvis.lt

 

http://ejournal.emokykla.lt/snekutis/

http://pigio-kokoso-pamokos.blogspot.com/

http://atviras-langas.blogspot.com/

 

http://nijolespec.jimdo.com/

http://www.lspp.lt/

http://rimossvetaine.jimdo.com/

 

http://androidvaikams.weebly.com/

Įvairi atraminė medžiaga (taip pat ir lietuvių kalbai)

https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR10fPWcDh1cfBXrDOlL-Z1cllEHlxatqXVGRFbRvNFY2pNPxCHXV62ZEwU

KNYGOS

Eugenija Jakimavičienė. I - IV klasių mokinių rašymo sutrikimų šalinimas. Liucijus, 2011. 

 

Pradinių klasių mokinio rašymo sutrikimai. Logopedinių pratybų programos taikymo būdai. Rekomendacijos pradinių klasių mokytojui ir specialiajam pedagogui. Grupinių logopedinių pratybų programa.

FILMAI

KAIRIARANKIAI  MOKOSI  RAŠYTI

https://www.youtube.com/watch?v=M2bcNoKFo2I&fbclid=IwAR1Np-UTKDwRZPAwY3_ptfpTphMqjZgW3SatKxw_Uw2hw2-TU61UjAmgfF0

Šiame video rodoma, kuo iš esmės skiriasi kairiarankių ir dešiniarankių rašymo technikos, kaip kairiarankiai mokosi rašyti, su kokiais sunkumai susiduria ir kaip galima paspartinti jų mokymąsi mokant kairiarankiškos rašymo technikos

 

 

 

 

 

 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PASIŪLYTĄ NAUDINGĄ MEDŽIAGĄ ŠIA TEMA info@spt.moletai.lt

Informaciją parengė specialioji pedagogė E. Rožėnienė