SPECIALISTAMS

TEMA: SKAITYMO SUTRIKIMAI

MOLĖTŲ R. ŠPT SPECIALISTŲ PARENGTOS PROGRAMOS

Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Kalbėjimo ir kalbos, rašymo ir skaitymo sutrikimai“

Seminaras specialiesiems pedagogams „Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui“

Paskaita „Kinestetiniai ugdymo būdai“

INFORMACINĖ-METODINĖ MEDŽIAGA

Specifinis mokymosi (skaitymo) sutrikimas

http://www.helpdeskinld.com/index.php/lt/mokytojai/skaitymo-sutrikimas

Pagalbos mokiniui specialistų ir pedagogų sukurtų priemonių bei kitos naudingos informacijos svetainė

http://kristianaweebly.weebly.com/lietuvi370-kalba.html

 

Straipsnis 

Baltoj lankoj juodos avys

https://www.sveikaszmogus.lt/m/Vaikams1-1346-Baltoj_lankoj_juodos_avys

 

Straipsnis

Vaikas sunkiai skaito: padėti yra įmanoma

https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2017/09/20/news/vaikas-sunkiai-skaito-padeti-yra-imanoma-2617951/

 

Straipsnis

Beviltiško mokinio mama atrado netradicinį būdą padėti vaikui

https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2017/02/24/news/beviltisko-mokinio-mama-atrado-netradicini-buda-padeti-vaikui-586382/

 

Straipsnis

Mama, suprasdavusi dukrą be žodžių, išleidusi ją į mokyklą patyrė šoką

https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2017/06/13/news/mama-suprasdavusi-dukra-be-zodziu-isleidusi-ja-i-mokykla-patyre-soka-1667511/

 

Straipsnis

Beviltiški mokiniai: ką daryti, kai korepetitoriaus pastangos – bevaisės?

https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2017/07/24/news/beviltiski-mokiniai-ka-daryti-kai-korepetitoriaus-pastangos-bevaises--2004729/ 

 

Straipsnis 

Kodėl nesiseka mokykloje?

http://logopedaslpc.lt/kodel-nesiseka-mokykloje/

 

Straipsnis

Skaitymo trikdžiai

https://rubinaitis.lnb.lt/index.php?69231183

 

Straipsnis Lietuvoje kas dešimtas turi disleksijos sutrikimą

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/regina-statkuviene-1028-693405?copied

 

Straipsnis

Su disleksija galima susidraugauti – svarbu laiku suteikti pagalbą

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-09-15-r-barkauskiene-su-disleksija-galima-susidraugauti-svarbu-laiku-suteikti-pagalba/135092

 

Straipsnis

Apie visus mokymosi sutrikimus, rekomendacijos ugdymui

www.klrppt.lt/wp-content/uploads/2014/09/Specifiniai-mokymosi-sutrikimai.docx

 

Straipsnis

Skaitymo bei rašymo sunkumai: nekaltinkite vaiko

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/skaitymo-bei-rasymo-sunkumai-nekaltinkite-vaiko-628027/

 

KNYGOS

Bjorneboe Jens. Jūnas. Vilnius, 1999

„Jūnas“ - aštrios socialinės kritikos romanas. Vos pasirodęs jis iš karto sukėlė didžiulį visuomenės susidomėjimą ir įžiebė karštas diskusijas. Rašytojas smarkiai užsipuolė švietimo sistemą ir jos atstovus. Jo manymu, už daugelio valdžios sprendimų slepiasi mizantropiška dvasia, bukumas ir trumparegiškumas. Jūnas - sistemos auka. Jis nesugeba skaityti. Dėl to bendraamžiai ima niekšiškai Jūną persekioti, o mokytojai tik tyčiojasi ir net nebando padėti...

 

Reda Gedutienė. Disleksijos archipelagas. Klaipėda, 2017

Lietuvoje disleksija yra vis dar „neištyrinėta" mokslininkų žemė. Todėl ši knyga „Disleksijos archipelagas“ yra lyg orientyras nežinomoje teritorijoje tiems, kurie ieško atsakymų į klausimus, kodėl kai kuriems asmenims sunku išmokti taisyklingai ir sklandžiai perskaityti bei užrašyti žodžius, kaip atpažinti disleksiją turinčius vaikus, paauglius ir suaugusiuosius, kokių sunkumų jie patiria ir kaip prisitaiko raštingumą vertinančioje visuomenėje, kokie jų stiprybės šaltiniai ir kas padeda jiems pasiekti sėkmę?

 

Alanas M. Hultquistas. Pasikalbėkime apie disleksiją? „Pamėginčius“, 2018

Vadovas draugams, artimiesiems, specialistams

Susipažinkite su Zoja – mergaite, kuriai disleksija. Zoja išsamiai paaiškina, su kokiais sunkumais susiduria vaikas, turintis disleksijos sutrikimą, paaiškina, kas yra disleksija ir kaip jos poveikis pasireiškia namie ir mokykloje.

 

Dudzinskienė R., Kalesnikienė D., Paurienė L., Žilinskienė I. Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymas. II knyga / Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Vilnius: Ugdymo plėtotės centras, 2010

 

Kisielienė A. Labas, raide. Mokausi skaityti (1 knyga). Tyto alba, 2009.

Skirta 3-6 metų vaikams: piešimo, kirpimo, spalvinimo, lipdymo, skaitymo, rašymo užduotėlės.

 

 

 

Kisielienė A., Virketienė R. Labas, raide. Mokausi skaityti (2 knyga). Tyto alba, 2011.

Skirta 4-7 metų vaikams: piešimo, kirpimo, spalvinimo, lipdymo, skaitymo, rašymo užduotėlės.

 

 

Kisielienė A., Virketienė R. Labas, raide. Mokausi skaityti (3 knyga). Tyto alba, 2017.

Skirta 6-8 metų vaikams: piešimo, kirpimo, spalvinimo, lipdymo, skaitymo, rašymo užduotėlės.

 

 

Kisielienė A. Aš jau skaitau. Rasa ir Tomas. Kronta, 2005.

 

Žodžiai čia paprasti, sudaryti iš vieno ar dviejų atvirų skiemenų, dažnai kartojasi. Iš jų sudaryti elementarūs sakiniai. Skaitymas teiks vaikui malonumą, nes knygelėje nebus jam sunkiai skaitomų žodžių.

 

Kisielienė A. Kas ras pupą? Tyto alba, 2009.

Knygelę „Kas ras pupą?“ skaityti lengva, nes visi žodžiai vieno arba dviejų skiemenų. Ją galės skaityti ir tie vaikučiai, kurie pažįsta dar tik didžiąsias spausdintines raides. Skaityti mažiesiems padės ir spalvingos iliustracijos.

Šios serijos knygelėmis tikriausiai džiaugsis ne tik vaikučiai, tėveliai, bet ir mokytojai. Malonaus jums skaitymo!

 

Kisielienė A., Virketienė R. Rūta ir Lukas. Aš jau skaitau! Tyto alba, 2012

 

 

ELEKTRONINĖS KNYGOS

AUDIOKNYGA „VAIKO SKAITYMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS“

(Alma Master seminaras)

 

https://audioteka.com/lt/audiobook/vaiko-skaitymo-igudziu-lavinimas

 

 

78 lietuviškos audio knygos (NEMOKAMAI)

https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/?fbclid=IwAR0jqtkGea7gf_BSBrhlT-pxfWwHaVrhuCLA6FausLj91mC20rJrrbUf3sM

AUDIOKNYGA

V. Račickas. Zuika Padūkėlis

 

https://youtu.be/cw_85VZXsOI

 

Geležinienė R., Vasiliauskienė L., Vyšniauskienė A. Mokomės kartu.

Metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos teikėjams.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 2011.

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_metodines_rekomendacijos_Mokomes_kartu.pdf

 

NUORODOS

https://mokytojoturinys.lt/?fbclid=IwAR10fPWcDh1cfBXrDOlL-Z1cllEHlxatqXVGRFbRvNFY2pNPxCHXV62ZEwU

Įvairi atraminė medžiaga (taip pat ir lietuvių kalbai)

http://rimossvetaine.jimdo.com/

Įvairi atraminė medžiaga. Specialistų svetainės

 

 

http://ejournal.emokykla.lt/snekutis/

http://pigio-kokoso-pamokos.blogspot.com/

http://www.ziburelis.lt/

Žiburėlis. Mokomosios priemonės vaikams.

Žaidybinio pobūdžio užduotys lavina skaitymo įgūdžius: foneminę klausą, garsinę analizę ir sintezę, atmintį, dėmesį. Kaina 0,8–2 Eur.

http://www.ziburelis.lt/programeles/ta-pati-raide

 

„Ta pati raidė“.

Vaikas išklauso tariamus žodžius, pažymi tik tuos paveikslėlius, kurių pavadinimai prasideda tuo pačiu garsu. Lavinami fonologinio suvokimo, klausymosi įgūdžiai. Amžius 4–8 m. Skaitymo įgūdžių formavimas

http://www.ziburelis.lt/programeles/surask-raidele

 

„Surask raidelę“.

Vaikai mokomi išgirsti garsą ir jį susieti su mokoma raide. Amžius 3–7 m. Skaitymo sutrikimo prevencija.

http://www.ziburelis.lt/programeles/kokia-raide-prasideda-zodis

 

„Kokia raide prasideda žodis“.

Vaikai paspaudžia paveikslėlį, ištariamas pavadinimas. Lavinamas fonologinis supratimas, klausymosi įgūdžiai. Amžius 4–7 m. Skaitymo įgūdžių formavimas.

 

http://www.ziburelis.lt/programeles/irasyk-pirma-zodzio-raide

 

„Įrašyk pirmą žodžio raidę“.

Vaikai mokomi nustatyti pirmą žodžio raidę ir ją surasti tarp kitų raidžių. Amžius 3–7 m. Skaitymo įgūdžių formavimas.

 

Žaismingos užduotys lavina foneminę klausą, dėmesį ir pastabumą, moko sieti garsus su raidėmis, įtvirtina taisyklingą žodžių tarimą, plėtoja daiktavardinį žodyną. Kaina 0,8–2 Eur. Vaikai mokomi skirti panašiai skambančius garsus (K-G, P-B, T-D, S-Š, Š-Ž, L-R) įvairiose žodžių vietose. Amžius 4–8 m. Skaitymo bei rašymo sutrikimų prevencija. Tinka vaikams, turintiems fonologinį sutrikimą.

http://www.ziburelis.lt/programeles/k-g-garsu-skyrimas

 

„K-G garsų skyrimas“.

 

http://www.ziburelis.lt/programeles/p-b-garsu-skyrimas

 

„P-B garsų skyrimas“.

http://www.ziburelis.lt/programeles/t-d-garsu-skyrimas

 

„T-D garsų skyrimas“.

http://www.ziburelis.lt/programeles/s-s-garsu-skyrimas

 

„S-Š garsų skyrimas“.

http://www.ziburelis.lt/programeles/s-z-garsu-skyrimas

 

„Š-Ž garsų skyrimas“.

http://www.ziburelis.lt/programeles/l-r-garsu-skyrimas

 

„L-R garsų skyrimas“.

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-zodi

 

„Rask žodį“. Lavinami garsų sintezės žodžiuose įgūdžiai. Nemokamas. Mokoma sudaryti trumpus lietuviškus žodžius iš 5 raidžių. Amžius 8–9 m.

http://www.ziburelis.lt/programeles/teisingi-pavadinimai

 

 

„Teisingi pavadinimai“. Dėmesio koncentracijos ugdymui skirtos programėlės moko sutelkti, perkelti, paskirstyti ir išlaikyti dėmesį. Lavinamas sensorinis, selektyvusis, paskirstytas, intelektinis dėmesys, dėmesio intensyvumas, apimtis, pastovumas, patvarumas. Taip pat ugdomas erdvinis suvokimas, regimoji atmintis, vaizduotė. Kaina 0,8–2 Eur. Vaikai žaismingai mokomi rasti ir pažymėti paveikslėlius, kurių pavadinimai užrašyti teisingai. Amžius 4–9 m.

http://www.ziburelis.lt/programeles/bites-zodziai

 

 

„Bitės žodžiai“. Gerina garsų analizės įgūdžius. Mažina ilgųjų-trumpųjų balsių, balsių-dvibalsių painiojimo klaidas. Nuotaikingos užduotys skatina vaikų skaitymo ir rašymo motyvaciją, pastabumą, atmintį, plėtoja žodyną. Kaina 0,8–2 Eur. Trūkstamos balsės arba dvibalsio parinkimas. Balsių ir dvibalsių i-y, u-ū, e-ė, e-ė-ie, o-uo, ie-ei skyrimas įvairiose žodžių dalyse. Skirta pradinių klasių mokiniams.

http://www.ziburelis.lt/programeles/kur-pasislepe-zodziai

 

 

„Kur pasislėpė žodžiai“. Moko vaikus įsiminti raides. Ugdo skaitymo ir rašymo įgūdžius. Lavina pastabumą, atmintį, dėmesingumą. Kaina 0,8–2 Eur. Žaisminga pasislėpusių žodžių paieška skirtose lentelėse. Visose lentelės eilutėse reikia surasti ir pažymėti paslėptus žodžius. Amžius 5–8 m.

http://www.ziburelis.lt/programeles/trukstamas-skiemuo

 

 

„Trūkstamas skiemuo“. Padeda geriau įsiminti raides, formuoja skaitymo skiemenimis įgūdžius, lavina pastabumą ir dėmesį. Kaina 0,8–2 Eur. Programėlė moko teisingai rašyti triskiemenius žodžius. Amžius 4–8 m. Skaitymo įgūdžių formavimas.

http://www.ziburelis.lt/programeles/voveraites-pamokele

 

 

„Voveraitės pamokėlė“. Moko susieti žodį su vaizdu. Skatina verbalinį supratingumą ir dėmesingumą. Ugdo pradinius skaitymo įgūdžius. Kaina 0,8–2 Eur. Paveikslėlio radimas pagal pateiktą žodį. Iš lentoje rodomų paveikslėlių reikia pasirinkti tą, kurio pavadinimą rodo voveraitė. Amžius 4–8 m. Skaitymo sutrikimo prevencija.

http://www.ziburelis.lt/programeles/kas-gyvena-namelyje

 

 

„Kas namelyje gyvena“. Ugdo pradinius skaitymo ir rašymo gebėjimus. Žaismingos užduotys padės vaikams greičiau įsiminti raides, skatins vaikų skaitymo ir rašymo motyvaciją, lavins kalbinę klausą, pastabumą, atmintį. Kaina 0,8–2 Eur. Gyvūnų pavadinimų sudarymas iš pateiktų įvairių skiemenų. Teisingai sudėliojus skiemenis, atsidaro langai ir juose pasirodo gyvūnai, kurių pavadinimai buvo sudaryti. Amžius 4–8 m. Skaitymo sutrikimo prevencija.

http://www.ziburelis.lt/programeles/paslaptingas-kryziazodis

 

 

„Paslaptingas kryžiažodis“. Padeda geriau įsiminti raides. Lavina pradinius skaitymo ir rašymo įgūdžius. Kaina 0,8–2 Eur. Žodžių sudarymas kryžiažodyje iš visų abėcėlės raidžių. Teisingai surašius visus žodžius, parodomas paslėptas žodis ir paveikslas. Amžius 5–9 m. Skaitymo sutrikimo prevencija.

http://www.ziburelis.lt/programeles/issibarste-zodeliai

 

„Išsibarstę žodeliai“. Skatina vaikų pastabumą, lavina dėmesį. Kaina 0,8–2 Eur. Formuoja garsų analizės ir sintezės žodžiuose įgūdžius. Amžius 5–8 m. Skaitymo sutrikimo prevencija.

http://www.ziburelis.lt/programeles/atminties-zaidimas

 

 

„Atminties žaidimas“. Skirtas atminties bei dėmesio lavinimui. Skatina pastabumą bei formuoja pradinius skaitymo įgūdžius. Kaina 0,8–2 Eur. Žaidimo užduotis yra atversti visas viena kitą atitinkančių paveikslėlių ir žodžių kortelių poras. Programėlė skirta jau mokantiems perskaityti trumpus žodžius. Amžius 4–8 m.

http://www.ziburelis.lt/programeles/zodziai-is-skiemenu

 

 

„Žodžiai iš skiemenų“. Vaikus moko sieti garsą ir raidę. Tikslingai įtvirtina skaitymo skiemenimis įgūdžius. Kaina 0,8–2 Eur. Žodžių sudarymas iš skiemenų pagal balsu ištartą pavadinimą ir paveikslėlį, atrenkant skiemenis iš panašiai skambančių, bet skirtingų skiemenų rinkinio. Amžius 4–8 m.

http://www.vilniauslogopedai.lt/

 

 

„Vilniaus logopedai“. Žaismingos programėlės skirtos taisyklingai garsų artikuliacijai. Kartojami ir įtvirtinami garsų analizės žodžiuose įgūdžiai. S-Š; Z-Ž; C-Č; L-R; E-Ė; Ė-IE; O-UO; I-Y; U-Ū; P-B; T-D; K-G; Minkštumo ženklas. Užduotys nesudėtingos, skatinančios analizuoti, lyginti. Nemokamas. Užduotys pritaikytos priešmokyklinio amžiaus ir pradinių klasių mokiniams.

http://www.logopedeskabinetas.lt/

 

 

„Logopedės kabinetas“. Užduotys foneminės klausos lavinimui (s-š, e-ė-ie, u-ū, o-uo). Vaikus skatina įtvirtinti taisyklingos tarties įgūdžius, moko garsų diferencijavimo. Nemokamas. Skaitymo sutrikimo prevencija. Skirta priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams.

Mokomasis žaidimas „Šaltinėlis“. Padeda įsiminti raides, jas jungti į skiemenis, moko perskaityti paprastus žodžius. Lavina foneminę klausą. Formuoja pradinius garsų analizės ir sintezės įgūdžius. Formuoja skaitymo įgūdžius. Skatina kūrybiškumą. Kaina 4,63 Eur. Skirtas priešmokyklinio ugdymo ir pirmos klasės mokiniams. Vaikas privalo turėti pradinius darbo kompiuteriu įgūdžius.

 

 

FILMAI

DISLEKSIJA: THE MOVIE yra dokumentinis filmas. Jį sukūrė 2013 m. Gamybos įmonė „Captured Time Productions, LLC“, įsikūrusi Ličfilde, Konektikute. „Disleksija“ yra septintasis bendrovės filmas. Jį režisuoja „Emmy“ apdovanojimus pelnęs režisierius Harvey Hubbelis V., pats disleksikas.

 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PASIŪLYTĄ NAUDINGĄ MEDŽIAGĄ ŠIA TEMA info@spt.moletai.lt

Informaciją parengė specialioji pedagogė E. Rožėnienė