Rengiame rajono mokytojų metodinę dieną

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Molėtų švietimo pagalbos tarnyba  2019  m.  vasario  19  d. organizuoja metodinę dieną – pedagoginių idėjų mugę „Geros mokyklos link“. Rajono pedagogai kviečiami dalintis sėkminga, kokybiška, veiksminga, rezultatyvia  darbo patirtimi ir idėjomis kuriant gerą mokyklą, remiantis „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 d. įsakymu Nr. V-1308.

Metodinio pasitarimo metu Mokyklų metodinės tarybos nariai svarstys metodinės dienos organizavimo klausimus, numatys pranešimų trukmė, paskirstymą į sekcijas, moderatorius ir pan.

Darbo formos: diskusijos, analizavimas, aptarimas.

Trukmė: 3 akademinės valandos.