Naujienos

 

Projektas „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio Molėtų rajone diegimas“

              

                  Projektas „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“

           

2021-06-01

Informuojame, kad nuo 2021 m. birželio 1 d. svetainė http://spt.moletai.lt atnaujinama nebus.

Maloniai kviečiame naudotis naująja Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos interneto svetaine https://moleturspt.lt ir jos naujienomis

2021-05-31

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2021 m. birželio mėn. renginių grafikas

2021-04-30

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2021 m. gegužės mėn. renginių grafikas

2021-03-31

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2021 m. balandžio mėn. renginių grafikas

 

2021-03-29

Kviečiame dalyvauti modulinėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Atnaujinto ugdymo turinio bendrųjų kompetencijų plėtojimas“

 

2021-03-24

Metodinė sąšauka „Profesinio dialogo keliu savivaldaus mokinio link“

 

2021-03-19

Sensorinės stimuliacijos priemonės. Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos spec. pedagogė Edita Rožėnienė

 

2021-03-16

Metodinė sąšauka „Profesinio dialogo keliu savivaldaus mokinio link“. Darbotvarkė. Kviečiame dalyvauti.

2021-02-26

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2021 m. kovo mėn. renginių grafikas

 

2021-02-19

Kviečiame pasidalinti savo nuomone apie neformalaus suaugusiųjų švietimo poreikį Molėtų rajone

 

2021-02-18

Metodinė sąšauka „Profesinio dialogo keliu savivaldaus mokinio link“. Kviečiame dalintis gerąja patirtimi.

 

2021-02-17

Vyko Molėtų r. mokyklų metodinės tarybos posėdis

 

2021-02-16

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena!

 

2021-02-01

Sveikiname jaunųjų filologų konkurso 2021 m. rajono etapo laimėtojus!

 

2021-02-01

Sveikiname 11-12 kl. mokinių lietuvių k. ir literatūros olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus!

 

2021-02-01

Sveikiname 9-10 kl. mokinių lietuvių k. ir literatūros olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus!

2021-02-01

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2021 m. vasario mėn. renginių grafikas

 

2021-01-27

VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ rezultatai ir rekomendacijos

 

2021-01-26

Sveikiname 9-12 kl. mokinių fizikos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus!

 

2021-01-25

Sveikiname 9-12 kl. mokinių biologijos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus!

 

2021-01-22

Sveikiname 9-12 kl. mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus!

 

2021-01-21

Sveikiname mokinių chemijos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus!

 

2021-01-19

Kasmėnesiniai renginiai apie atnaujinamą ugdymo turinį

 

2021-01-13

Sveikiname mokinių anglų kalbos (11 kl.) olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus!

2021-01-04

2020-2021 m. m. Molėtų r. savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

2020-12-30

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. sausio mėn. renginių grafikas

 

2020-12-29

Sveikiname mokinių informatikos olimpiados savivaldybės etapo laimėtojus!

 

2020-12-21

Kalėdinis sveikinimas

 

2020-12-17

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai. Informacija tėvams. Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė Lina Repšienė

 

2020-12-17

Mikčiojantis paauglys. Parengė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedė Lina Repšienė

 

2020-12-16

Informuojame, kad nuo gruodžio 16 d. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistai dirba nuotoliniu būdu

 

2020-12-16

Kokiomis sąlygomis vyksta ugdymas nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d.

2020-12-01

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. gruodžio mėn. renginių grafikas

 

2020-11-30

Nuotoliniai metodiniai pasitarimai rajono kalbų mokytojams

 

2020-11-23

LR švietimo mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.V-1813 Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba akredituota 5-keriems metams

 

2020-11-23

Mokytojai tobulino skaitmeninio raštingumo kompetencijas

 

2020-11-16

Vietoj „Kaip tau šiandien sekėsi mokykloje?“. Lankstinuką parengė Molėtų r. ŠPT psichologė L. Andrijauskienė

 

2020-11-16

Vaiko savarankiškumo ugdymas. Parengė Molėtų r. ŠPT psichologė L. Andrijauskienė

2020-11-04

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. lapkričio mėn. renginių grafikas

 

2020-10-26

Informuojame, kad nuo spalio 26 d. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistai dirba dalinai nuotoliniu būdu

 

2020-10-23

Nuo spalio 26 iki lapkričio 8 d. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas - plačiau LR Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarime Nr.1160

 

2020-10-15

Psichologams apie emocinę priklausomybę

2020-10-01

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. spalio mėn. renginių grafikas

 

2020-09-14

Projekto „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“ mokymai tėvams, auginantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus vyks spalio 17 ir 24 d.

Kviečiame registruotis info@spt.moletai.lt

 

2020-09-10

Molėtų r. ŠPT švietimo pagalbos specialistų parengti seminarai, paskaitos, mokymai mokytojams, vaikams, tėvams. Lankstinuką parengė psichologė R. Misiulienė

2020-09-09

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. rugsėjo mėn. renginių grafikas

 

2020-08-24

Organizuojami specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

 

2020-07-09

Atmintinė tėvams „Disgrafija“. Parengė logopedė L. Repšienė

 

2020-07-09

Medžiaga specialistams. Tema: Vaikai su emocijų sutrikimais. Informaciją parengė psichologė R. Misiulienė

 

2020-07-08

Atmintinė tėvams, pedagogams „Autizmas. Ankstyvieji požymiai“. Parengė logopedė L. Repšienė

 

2020-06-23

Medžiaga specialistams. Tema: Ankstyvoji pagalba bei korekcija. Parengė spec. pedagogė E. Rožėnienė

 

2020-06-22

Atmintinė „Matematikos mokymosi sunkumai bei sutrikimai, pagalbos būdai“. Parengė spec. pedagogė E. Rožėnienė

 

2020-06-22

Medžiaga specialistams. Tema: Autizmo spektro sutrikimai. Informaciją parengė spec. pedagogė E. Rožėnienė

 

2020-06-18

Medžiaga specialistams. Tema: Matematikos sutrikimai. Informaciją parengė spec. pedagogė E. Rožėnienė

 

2020-06-17

Medžiaga specialistams. Tema: Rašymo sutrikimai. Informaciją parengė spec. pedagogė E. Rožėnienė

 

2020-06-16

Medžiaga specialistams. Tema: Skaitymo sutrikimai. Informaciją parengė spec. pedagogė E. Rožėnienė

2020-06-01

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. birželio-liepos mėn. renginių grafikas

 

2020-05-18

Nuotolinio darbo patirtimis dalijosi socialinės pedagogės

 

2020-05-18

Dorinio ugdymo mokytojų mokymo nuotoliniu būdų refleksijos

 

2020-05-14

Medžiaga specialistams. Tema: Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADHD). Informaciją parengė psichologė R. Vidžiūnienė

 

2020-05-12

Medžiaga specialistams. Tema: Gabūs vaikai. Informaciją parengė psichologė R. Misiulienė

 

2020-05-11

Švietimo pagalbos specialistų metodinis pasitarimas

 

2020-05-06

Kaip atpažinti paauglių depresiją?

 

2020-04-28

Kodėl mokantis ir dirbant kartu galima pasiekti kur kas daugiau?

 

2020-04-17

Ką veikti paaugliams namuose? 32 būdai kaip leisti laiką namuose

Šaltiniai: Eurodesk Lietuva, Vilniaus miesto savivaldybė

2020-04-16

Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioniniame etape Molėtų jaunojo kūrėjo darbai

2020-04-15

Pagalba pildant prašymą 2020 m. stojantiesiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas (filmukas)

Šaltinis: LAMABPO

2020-04-06

Kodėl neprašome psichologinės pagalbos?

2020-04-03

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. balandžio-gegužės mėn. renginių grafikas

2020-04-02

Patvirtinti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020-2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

2020-04-02

Informacija apie Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistų teikiamą pedagoginę psichologinę pagalbą karantino metu

2020-04-02

NŠA kviečia įvairių dalykų mokytojus dalyvauti mokymo nuotoliniu būdu refleksijose

Šaltinis: NŠA

2020-04-02

„Dalinkis vasara“ - kasmet Eurodesk Lietuva organizuojama informacinė kampanija, kviečianti jaunus žmones pasinaudoti įvairiomis galimybėmis vasarą

Šaltinis: Eurodesk Lietuva

2020-04-02

Molėtų r. ŠPT psichologė R. Vidžiūnienė dalyvavo nuotolinėje diskusijoje, skirtoje švietimo įstaigose dirbantiems psichologams

2020-04-02

Kaip palengvinti karantiną sutrikimų turintiems vaikams

Šaltinis: DELFI

2020-04-02

Specialistai pataria: kaip nepraleisti pirmų ženklų, išduodančių vaiko autizmą

Šaltinis: DELFI

2020-03-30

NŠA nuotolinės konsultacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir pradinių klasių mokytojams

Šaltinis: NŠA

2020-03-30

Lietuvių kalbos ir matematikos atraminė medžiaga

2020-03-26

NŠA specialistų parengtas rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtas dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais

Šaltinis: NŠA

2020-03-25

Google for Education - pamokos nuotoliniu būdu. Kovo 26 d. 14 val. virtualūs mokymai mokytojams

Registracija

2020-03-25

Karantino laikotarpiu „EDUKA klasės“ licencija nemokamai

Šaltinis: EDUKA

2020-03-20

NŠA rekomendacijos dėl mokymosi aplinkų kūrimo mokyklose

Šaltinis: NŠA

2020-03-19

4 žingsniai, kurie gali padėti valdyti nerimą, baimę, susierzinimą, izoliaciją, kylantį pyktį karantino metu

2020-03-17

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos darbo organizavimas karantino sąlygomis

2020-03-16

Psichologų sąjunga „Dėl psichologinio konsultavimo karantino laikotarpiu“

2020-03-16

Metodinės mokymo(si) priemonės elektroninėje erdvėje

 

2020-03-12

Dėl koronaviruso plitimo prevencijos Molėtų rajone stabdoma ugdymo įstaigų veikla ir visi renginiai

2020-03-12

Projektas „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“

2020-03-06

Rajoninė dailės olimpiada

2020-03-03

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. kovo mėn. renginių grafikas

 

2020-03-02

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninis etapas vyko Molėtuose

 

2020-02-27

Metodinėje dienoje „Švietimo pagalbos organizavimas sutrikusios regos mokiniui“

 

2020-02-20

Anglų k. mokytojai ne tik tobulinosi, bet ir išsirinko naują būrelio pirmininkę

 

2020-02-19

Vasario 28 d. kviečiame rašyti Nacionalinį diktantą

 

2020-02-05

Olimpiados, konkursai išryškina rajono geriausius

2020-02-03

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. vasario mėn. renginių grafikas

 

2020-01-15

Kūrybinės dirbtuvės STEAM laboratorijoje

 

2020-01-14

Kviečiame mokytis anglų kalbos su AMES

 

2020-01-08

Autizmas. Ankstyvieji požymiai. Atmintinė tėvams ir pedagogams.

2020-01-02

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. sausio mėn. renginių grafikas

2019-12-16

2019 m. lapkričio mėn.-2020 m. gruodžio mėn. Molėtų r. savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

2019-12-11

Seminaras-kūrybinės dirbtuvės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams

2019-12-10

Mažojo golfo seminaras

2019-12-10

Aktyvaus pilietiškumo tema plėtota Belgijoje

2019-12-02

Atvira integruota kūno kultūros ir anglų k. pamoka „Linksmosios estafetės su anglų k. užduotimis“

2019-12-02

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. gruodžio mėn. renginių grafikas

 

2019-11-22

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai seminare „STEAM užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus vaikams“

 

2019-11-14

Dr. R. J. Kudžmos paskaita matematikos mokytojams

 

2019-11-14

Autizmas ir mokymas(is): kaip diagnozė veikią mokymą(si) ir dalyvavimą ugdymo aplinkoje. Ką patarti mokytojui?

 

2019-11-12

Seminaras apie geografą, mokslininką, pedagogą Rimantą Krupicką

 

2019-11-08

Seminaras mokyklų psichologams apie vaikų elgesio ir emocijų sutrikimus

 

2019-11-07

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

2019-10-30

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. lapkričio mėn. renginių grafikas

 

2019-10-30

Elektroninės mokymosi aplinkos EMA galimybės ir panaudojimas

 

2019-10-28

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos pedagogai gilino žinias apie mokytis padedantį vertinimą, mokinio pažangos matavimą

 

2019-10-18

Švietimo bendruomenę telkia projektas „Lyderių laikas 3“

 

2019-10-18

„Time To Move“ kampanijos metu pristatytos DiscoverEU galimybės 18-mečiams

 

2019-10-16

Lankstinukas „Mano vaikas apsivogė“

 

2019-10-14

Tarptautinis teatro festivalis mažiesiems LABAS! Molėtuose

 

2019-10-14

Moksleivių mainų programos FLEX pristatymas Molėtų gimnazijos mokiniams

 

2019-10-14

Kūrybinės dirbtuvės „Dekoravimo priemonės ikimokyklinukų vizualinei raiškai ugdyti“

 

2019-10-11

Informacinis leidinys „Vaikų elgesio sutrikimai“

 

2019-10-08

Mokyklų lyderystės renginys

 

2019-10-07

Golfo žaidimo metodika ir taikymo galimybės fizinio ugdymo pamokose

 

2019-10-07

„Time to Move“ kampanijos renginiai Molėtų gimnazijoje

 

2019-10-01

Mokyklų lyderystės renginys „Švietimo bendruomenės informavimas apie projekto „Lyderių laikas 3 “ veiklas Molėtų rajono savivaldybėje“ spalio 7 d.

Renginio programa.

2019-09-30

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. spalio mėn. renginių grafikas

 

2019-09-24

Molėtų rajono bendruomenei pristatytas kovos su patyčiomis įrankis

 

2019-09-10

Rugsėjo 10 d. - Pasaulinės savižudybių prevencijos diena. Informacija apie artimiausią pagalbą Molėtų rajone

 

2019-09-09

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistų parengti mokymai

2019-09-09

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. rugsėjo mėn. renginių grafikas

 

2019-08-22

Kvietimas dalyvauti viešosiose konsultacijose dėl bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto

 

2019-07-05

Smulkiosios motorikos reikšmė kalbos lavinimui

 

2019-07-02

Kaip lavinti aiškią ir taisyklingą vaiko kalbą? Kada susirūpinti netaisyklinga vaiko tartimi?

 

2019-07-01

Nėries paslėnių gamtos ir istorijos takais nuo Čiobiškio iki Dūkštų

 

2019-06-28

Edukacija, gastronomija, istorija ir rožių dvaro meilės drama

 

2019-06-21

Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, ir jų tėvams apie artimiausių Molėtų rajonui profesinio rengimo įstaigų siūlomas specialybes

 

2019-06-18

Išleista Vilės Černiuvienės eiliuota knygelė „Metų laikai“

 

2019-06-17

Anglų kalbos mokytojų gerosios patirties renginys

 

2019-06-13

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedės dalyvavo mokymuose

 

2019-06-13

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi Šiaulių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai

 

2019-06-05

Socialiniai pedagogai pasitarime kalbėjo apie mokyklose įgyvendinamų prevencinių programų efektyvumą

 

2019-06-03

Rajono mokinių vokalinių kolektyvų šventė, skirta Tėvo dienai

 

2019-06-03

Sveikiname jaunąjį kūrėją Deividą Šaltenį

 

2019-06-01

Vaikų gynimo dienai Lietuvos psichologų sąjungos kreipimasis į naujai išrinktus politikus

 

2019-05-31

Išrinkta aktyviausia mokinių taryba

2019-05-30

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. birželio mėn. renginių grafikas

 

2019-05-29

Eurodesk Lietuva pradeda mobilumo vasarą skatinimo kampaniją #DalinkisVasara

2019-05-29

Mokyklų metodinė taryba posėdžiavo Balninkuose

2019-05-28

Konsultacija „Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01

2019-05-27

Paskaita-diskusija „Tarp mūsų mergaičių“

2019-05-23

Seminaras mokyklų psichologams apie valgymo sutrikimus

2019-05-22

Kviečiame dalyvauti konsultacijoje „Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01“

2019-05-15

Paskaita „Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 2019, 2020 m.“

2019-04-30

Europos jaunimo savaitė 2019 Molėtuose paminėta „prie arbatos puodelio“

2019-04-30

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. gegužės mėn. renginių grafikas (patikslintas)

2019-04-29

Mokymai apie vaikų elgesio ir emocijų sutrikimus

2019-04-29

Alantos gimnazijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetas - gabių vaikų ugdymas

2019-04-25

A. spektro vaikų socialinių įgūdžių lavinimas

2019-04-25

Pedagogai mokėsi valdyti „perdegimo sindromą“ meno terapijos metodais

2019-04-25

Rajono jaunieji kūrėjai Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“

2019-04-09

Interaktyvios IT dirbtuvės ikimokyklinio ugdymo pedagogams

2019-04-04

IT konkursas „SMART komanda 2019“

2019-03-28

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. balandžio mėn. renginių grafikas

2019-03-12

Mokėsi specialieji pedagogai

2019-03-08

Rungėsi jaunieji dailininkai

2019-03-08

Molėtų rajono logopedės dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje

2019-03-04

Kviečiame rašyti Nacionalinį diktantą

2019-03-01

Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymai

2019-02-28

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. kovo mėn. renginių grafikas

2019-02-28

Mokėsi Suginčių pagrindinės mokyklos mokytojai

2019-02-25

Mokinių savivaldų konferencija „Kas kitas, jei ne mes?“

2019-02-22

Olimpinių vertybių programos mokymai

2019-02-22

Molėtų r. mokytojų metodinė diena-pedagoginių idėjų mugė „Geros mokyklos link“

2019-02-22

Paskaita-diskusija apie elgesio sutrikimų turinčių vaikų ypatumus, bendravimo ir pagalbos jiems galimybes

2019-02-14

Skambančio žodžio šventė

2019-02-14

Metodinė diena - pedagoginių idėjų mugė „Geros mokyklos link“ vasario 19 d. Molėtų progimnazijoje

2019-01-31

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. vasario mėn. renginių grafikas Patikslinta

2019-01-18

Alantos gimnazijos mokytojai mokėsi atpažinti ir ugdyti gabius vaikus

2019-01-18

„Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio pedagogai tobulino kompetencijas

2019-01-18

Ankstyvosios intervencijos ir S.M.A.R.T. tėvystės mokymai Molėtų rajono švietimo bendruomenei

2019-01-11

Kviečiame į seminarą „Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2019 m.“

2019-01-07

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba įtraukta į autizmo spektro mokyklų tinklą

2019-01-03

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. sausio mėn. renginių grafikas

2018-12-14

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams apie šventes, jų organizavimą, aplinkos dekoravimą

2018-11-29

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. gruodžio mėn. renginių grafikas Patikslinta 2018-11-30

2018-11-16

Veiksmo diena Molėtų r. savivaldybėje „Ateik ir keisk Molėtų kraštą“

2018-11-16

Inovatyvūs mokymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei

2018-11-14

Gamtos mokslų mokytojų metodinis pasitarimas

2018-11-07

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas

2018-11-07

Socialinių mokslų mokytojų metodinis pasitarimas

2018-11-07

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi pedagogės iš Ukmergės

2018-10-29

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. lapkričio mėn. renginių grafikas Patikslinta 2018-11-06

2018-10-29

Lietuvių kalbos specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

2018-10-29

Matematikos specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

2018-10-29

Naujiena mokykloms - specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

 

2018-10-24

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kviečia į mokymus

REGISTRACIJOS FORMA

2018-10-23

Matematikos mokytojų metodiniame pasitarime - ugdymo turinio atnaujinimo tendencijos

2018-10-22

Rajono lituanistės tobulino kompetencijas

2018-10-19

„Time to move“ kampanija Molėtuose - Europos savanorių korpuso pristatymas Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos mokiniams

2018-10-19

Mokytojai išbandė metodinę priemonę - „Grįžtamojo ryšio žaidimą“

2018-10-19

Mokyklų metodinės tarybos pasitarimas

2018-10-15

Mokinių savivaldos forume išrinkta nauja LMS Molėtų r. mokinių tarybos pirmininkė

2018-10-12

„Time to move“ kampanija Molėtuose - moksleivių mainų programos FLEX pristatymas Molėtų gimnazijos mokiniams

2018-10-10

Molėtų rajono savivaldybė skelbia švietimo įstaigos vadovo konkursą eiti Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigas

2018-09-28

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. spalio mėn. renginių grafikas

2018-09-03

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai ir jų kontaktai

2018-09-03

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatai

2018-08-31

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Molėtų švietimo centro ir Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos veiklas tęsia Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Molėtų ŠC Naujienų archyvas


© 2018 Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba