Naujienos 

2019-10-16

Lankstinukas „Mano vaikas apsivogė“

 

2019-10-14

Moksleivių mainų programos FLEX pristatymas Molėtų gimnazijos mokiniams

 

2019-10-14

Kūrybinės dirbtuvės „Dekoravimo priemonės ikimokyklinukų vizualinei raiškai ugdyti“

 

2019-10-11

Informacinis leidinys „Vaikų elgesio sutrikimai“

 

2019-10-08

Mokyklų lyderystės renginys

 

2019-10-07

Golfo žaidimo metodika ir taikymo galimybės fizinio ugdymo pamokose

 

2019-10-07

„Time to Move“ kampanijos renginiai Molėtų gimnazijoje

 

2019-10-01

Mokyklų lyderystės renginys „Švietimo bendruomenės informavimas apie projekto „Lyderių laikas 3 “ veiklas Molėtų rajono savivaldybėje“ spalio 7 d.

Renginio programa.

2019-09-30

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. spalio mėn. renginių grafikas (patikslintas 10.07)

 

2019-09-24

Molėtų rajono bendruomenei pristatytas kovos su patyčiomis įrankis

 

2019-09-10

Rugsėjo 10 d. - Pasaulinės savižudybių prevencijos diena. Informacija apie artimiausią pagalbą Molėtų rajone

 

2019-09-09

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistų parengti mokymai

2019-09-09

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. rugsėjo mėn. renginių grafikas (patikslintas)

 

2019-08-22

Kvietimas dalyvauti viešosiose konsultacijose dėl bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto

 

2019-07-05

Smulkiosios motorikos reikšmė kalbos lavinimui

 

2019-07-02

Kaip lavinti aiškią ir taisyklingą vaiko kalbą? Kada susirūpinti netaisyklinga vaiko tartimi?

 

2019-07-01

Nėries paslėnių gamtos ir istorijos takais nuo Čiobiškio iki Dūkštų

 

2019-06-28

Edukacija, gastronomija, istorija ir rožių dvaro meilės drama

 

2019-06-21

Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, ir jų tėvams apie artimiausių Molėtų rajonui profesinio rengimo įstaigų siūlomas specialybes

 

2019-06-18

Išleista Vilės Černiuvienės eiliuota knygelė „Metų laikai“

 

2019-06-17

Anglų kalbos mokytojų gerosios patirties renginys

 

2019-06-13

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos logopedės dalyvavo mokymuose

 

2019-06-13

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi Šiaulių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai

 

2019-06-05

Socialiniai pedagogai pasitarime kalbėjo apie mokyklose įgyvendinamų prevencinių programų efektyvumą

 

2019-06-03

Rajono mokinių vokalinių kolektyvų šventė, skirta Tėvo dienai

 

2019-06-03

Sveikiname jaunąjį kūrėją Deividą Šaltenį

 

2019-06-01

Vaikų gynimo dienai Lietuvos psichologų sąjungos kreipimasis į naujai išrinktus politikus

 

2019-05-31

Išrinkta aktyviausia mokinių taryba

2019-05-30

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. birželio mėn. renginių grafikas

 

2019-05-29

Eurodesk Lietuva pradeda mobilumo vasarą skatinimo kampaniją #DalinkisVasara

2019-05-29

Mokyklų metodinė taryba posėdžiavo Balninkuose

2019-05-28

Konsultacija „Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01

2019-05-27

Paskaita-diskusija „Tarp mūsų mergaičių“

2019-05-23

Seminaras mokyklų psichologams apie valgymo sutrikimus

2019-05-22

Kviečiame dalyvauti konsultacijoje „Švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2019-09-01“

2019-05-15

Paskaita „Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 2019, 2020 m.“

2019-04-30

Europos jaunimo savaitė 2019 Molėtuose paminėta „prie arbatos puodelio“

2019-04-30

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. gegužės mėn. renginių grafikas (patikslintas)

2019-04-29

Mokymai apie vaikų elgesio ir emocijų sutrikimus

2019-04-29

Alantos gimnazijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetas - gabių vaikų ugdymas

2019-04-25

A. spektro vaikų socialinių įgūdžių lavinimas

2019-04-25

Pedagogai mokėsi valdyti „perdegimo sindromą“ meno terapijos metodais

2019-04-25

Rajono jaunieji kūrėjai Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“

2019-04-09

Interaktyvios IT dirbtuvės ikimokyklinio ugdymo pedagogams

2019-04-04

IT konkursas „SMART komanda 2019“

2019-03-28

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. balandžio mėn. renginių grafikas

2019-03-12

Mokėsi specialieji pedagogai

2019-03-08

Rungėsi jaunieji dailininkai

2019-03-08

Molėtų rajono logopedės dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje

2019-03-04

Kviečiame rašyti Nacionalinį diktantą

2019-03-01

Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymai

2019-02-28

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. kovo mėn. renginių grafikas

2019-02-28

Mokėsi Suginčių pagrindinės mokyklos mokytojai

2019-02-25

Mokinių savivaldų konferencija „Kas kitas, jei ne mes?“

2019-02-22

Olimpinių vertybių programos mokymai

2019-02-22

Molėtų r. mokytojų metodinė diena-pedagoginių idėjų mugė „Geros mokyklos link“

2019-02-22

Paskaita-diskusija apie elgesio sutrikimų turinčių vaikų ypatumus, bendravimo ir pagalbos jiems galimybes

2019-02-14

Skambančio žodžio šventė

2019-02-14

Metodinė diena - pedagoginių idėjų mugė „Geros mokyklos link“ vasario 19 d. Molėtų progimnazijoje

2019-01-31

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. vasario mėn. renginių grafikas Patikslinta

2019-01-18

Alantos gimnazijos mokytojai mokėsi atpažinti ir ugdyti gabius vaikus

2019-01-18

„Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio pedagogai tobulino kompetencijas

2019-01-18

Ankstyvosios intervencijos ir S.M.A.R.T. tėvystės mokymai Molėtų rajono švietimo bendruomenei

2019-01-11

Kviečiame į seminarą „Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2019 m.“

2019-01-07

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba įtraukta į autizmo spektro mokyklų tinklą

2019-01-03

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 m. sausio mėn. renginių grafikas

2018-12-14

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams apie šventes, jų organizavimą, aplinkos dekoravimą

2018-11-29

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. gruodžio mėn. renginių grafikas Patikslinta 2018-11-30

2018-11-16

Veiksmo diena Molėtų r. savivaldybėje „Ateik ir keisk Molėtų kraštą“

2018-11-16

Inovatyvūs mokymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei

2018-11-14

Gamtos mokslų mokytojų metodinis pasitarimas

2018-11-07

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas

2018-11-07

Socialinių mokslų mokytojų metodinis pasitarimas

2018-11-07

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi pedagogės iš Ukmergės

2018-10-29

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. lapkričio mėn. renginių grafikas Patikslinta 2018-11-06

2018-10-29

Lietuvių kalbos specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

2018-10-29

Matematikos specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

2018-10-29

Naujiena mokykloms - specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

 

2018-10-24

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kviečia į mokymus

REGISTRACIJOS FORMA

2018-10-23

Matematikos mokytojų metodiniame pasitarime - ugdymo turinio atnaujinimo tendencijos

2018-10-22

Rajono lituanistės tobulino kompetencijas

2018-10-19

„Time to move“ kampanija Molėtuose - Europos savanorių korpuso pristatymas Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos mokiniams

2018-10-19

Mokytojai išbandė metodinę priemonę - „Grįžtamojo ryšio žaidimą“

2018-10-19

Mokyklų metodinės tarybos pasitarimas

2018-10-15

Mokinių savivaldos forume išrinkta nauja LMS Molėtų r. mokinių tarybos pirmininkė

2018-10-12

„Time to move“ kampanija Molėtuose - moksleivių mainų programos FLEX pristatymas Molėtų gimnazijos mokiniams

2018-10-10

Molėtų rajono savivaldybė skelbia švietimo įstaigos vadovo konkursą eiti Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigas

2018-09-28

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 m. spalio mėn. renginių grafikas

2018-09-03

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai ir jų kontaktai

2018-09-03

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatai

2018-08-31

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Molėtų švietimo centro ir Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos veiklas tęsia Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Molėtų ŠC Naujienų archyvas


© 2018 Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba