Molėtų r. mokyklų vadovų, mokytojų metodinė diena „Kas lemia mano mokyklos sėkmę?“

 

          Rugpjūčio 28 d. vyko Molėtų r. mokyklų vadovų, mokytojų metodinė diena „Kas lemia mano mokyklos sėkmę?“ Metodinės dienos dalyvius sveikino, aptarė aktualius rajono švietimiečiams 2014-2015 m. m. klausimus Molėtų r. meras S. Žvinys. Pranešimus skaitė rajono ugdymo įstaigų atstovai: mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai. Molėtų r. savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vedėja N. Kimbartienė apžvelgė savivaldybės švietimo sistemos rodiklius, problemas, numatė prioritetus 2014-2015 m. m. Antroje renginio dalyje vyko rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

Nuotraukose Metodinės dienos akimirkos.