Sveikiname  Kijėlių specialiojo ugdymo centro pedagogų komandą, laimėjusią projektą

„Samsung Mokykla ateičiai“

Sausio 30 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko finalinis pedagogų švietimo programos „Samsung Mokykla ateičiai“ renginys. Išrinktas geriausias projekto autorius – Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro komanda.  10 respublikos mokyklų: mokyklos direktorius arba pavaduotojas ir trys mokytojai 5 mėnesius dalyvavo mokymuose, atsižvelgdami į savo konkrečios mokyklos realijas, rengė skaitmeninių pokyčių projektus. Skaitmeninių pokyčių projektas turėjo padėti pagerinti mokyklos mokinių pasiekimus. Kijėlių specialiojo ugdymo centrui skirta 10 000 eurų technologijoms įsigyti.

Sveikiname kūrybingus, šaunius pedagogus, kurie nuolat mokosi, puikiai išmano ir sumaniai naudoja skaitmenines technologijas ugdymo procese.

smm.lt nuotrauka