Sveikiname Reginą Mongirdienę, gavusią garbingą 2016 Metų Mokytojos apdovanojimą!

Regina Mongirdienė – Molėtų gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė. Reginos Mongirdienės biologijos pamokose mokiniai mokosi ne tik iš vadovėlių. Pamokos vyksta ir debatų forma. Mokiniai diskutuoja aštriomis temomis. Jos parengti mokiniai molėtiškiai savo mokslinį darbą apie klimato kaitą pristatė Danijoje įvykusioje tarptautinėje konferencijoje. Mokytoja skatina mokinius domėtis mokslo laimėjimais, kasmet organizuoja ekskursijas į mokslines parodas „Erdvėlaivis Žemė“, ragina dalyvauti biosandraugos mokslinėje-tiriamojoje veikloje, biochemijos neakivaizdinėje mokykloje. Mokytoja Regina - valstybinio biologijos egzamino vertintoja. Nuo 2016 metų savo iniciatyva pradėjo dalyvauti Getės instituto projekte ir kartu su vokiečių kalbos mokytoja gimnazistams veda pasirenkamąjį modulį „Eksperimentinė biologija ir vokiečių kalbos pagrindai“. Kartu su kolegėmis parengė pasirenkamojo modulio „Žmogus ir jo sveikata“ teminį planą, taip pat vyresnėms klasėms skirtų modulių programas, biologijos mokymo metodinių priemonių, praktikos darbų ciklą. Mokytoja yra aktyvi Molėtų švietimo centro pagalbininkė, patarėja, lektorė. Dažnai dalijasi gerąja veiklų patirtimi, dirba II etapo biologijos olimpiados vertinimo komisijose.

Sveikiname mokytoją Reginą, gavusią garbingą apdovanojimą. Linkime nuolat švytinčių akių, nuolatinio mokymo/si džiaugsmo, augimo kartu su mokiniais.