Lietuvių kalbos ir matematikos atraminė medžiaga

Lietuvių k. ir matematikos atraminė medžiaga, skirta pagelbėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, atliekant Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis. Šia atramine medžiaga gali naudotis ir mokiniai, neturintys specialiųjų ugdymosi poreikių.

Lietuvių k. atraminė medžiaga

Matematikos atraminė medžiaga 1

Matematikos atraminė medžiaga 2