Projektas „Atrask save“

Visą Lietuvą apimantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „Atrask save" pradėtas įgyvendinti 2015 m. rugsėjo 21 d. ir planuojamas pabaigti įgyvendinti 2018 m. rugsėjo 20 d.

Projekto „Atrask save" tikslas - sumažinti nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių 14-29 m. amžiaus jaunuolių skaičių įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso, bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Šį projektą vykdo Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Nuo 2015 m. rugsėjo 21 dienos projekto „Atrask save“ Molėtų rajono projekto partneris buvo „Projektų valdymo centras“. Nuo 2017 kovo 28 d. projekto partneriu tapo Molėtų švietimo centras. Projektas „Atrask save‘‘ vykdomas bendradarbiaujant su Molėtų rajono seniūnijų darbuotojais, socialiniais darbuotojais, Utenos teritorinės darbo biržos Molėtų skyriaus darbuotojais, probacijos tarnyba, švietimo įstaigomis, vietos bendruomenių nariais ir kt.

Nuo projekto pradžios iki 2017 m. kovo 28 d. buvo registruota 46 sutikimai, nuo 2017 m. balandžio mėnesio - 25 sutikimai naudoti duomenis. Iš jų registruota 20 dalyvių, 15 jaunuolių pasiekė projekto tikslą: 2 įsidarbino, 6 užsiregistravo į darbo biržą, 5 grįžo į švietimo sistemą, 2 mokosi pagal Teritorinės darbo biržos antrinės intervencijos „Naujo starto“ programą.

Projektas „Atrask save“ - tai puiki galimybė jaunuoliui išbandyti save, surasti jam patinkančią veiklą, darbą, grįžti į švietimo sistemą, atlikti praktiką/stažuotę ar išbandyti save savanoriaujant.

Jeigu tau nuo 15 iki 29 metų, nedirbi, nesimokai Molėtų švietimo centre tavęs laukia Jaunimo garantijų koordinatorius. Dalyvaudamas projekte „Atrask save‘‘, Tu ne tik turėsi galimybę mokytis, dirbti ar atlikti praktiką/stažuotę, bet taip pat galėsi savanoriauti visoje Lietuvoje bei gauti kompensacijas už patirtas kelionių, maisto ar apgyvendinimo išlaidas.

 

Vietos JGI kordinatorė

I. Baltaduonienė

Mob tel. +37063339971

El. paštas jgi.moletai@gmail.com

Daugiau apie projektą:

www.jaunimogarantijos.lt