Lietuvos Moksleivių dainų šventė 2016

,,Tu mums viena

  Liepos 4-9 dienomis Vilniuje vyks respublikinė Moksleivių dainų šventė „Tu mums viena“. Tradiciškai šventė vyksta kas ketveri metai. Dainų šventėje dalyvaus 10 mūsų rajono kolektyvų: Molėtų gimnazijos mišrus choras, vadovė R. Vekerotienė,  Menų mokyklos mišrus choras, vadovės V. Zutkuvienė ir V. Urbanavičienė, Molėtų kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių kolektyvas, Kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Molėtukas“, Molėtų kultūros centro merginų liaudiškų šokių kolektyvas, visų kolektyvų vadovė A. Ališkevičiūtė, Molėtų kultūros centro gatvės šokių studija „BG”, vadovas M. Svirskys, Molėtų menų mokyklos kanklių ansamblis „Žaižara“ ir Kanklių trio, vadovės L. Colkienė, G. Colkaitė, Molėtų kultūros centro  vaikų liaudiškos muzikos kapela, vadovai V. Deksnys ir R. Vyšniauskienė, Molėtų kultūros centro vaikų folkloro kolektyvas „Kukutis“, vadovė R. Pelakauskienė, Molėtų menų mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovas A. Bulka. Šventėje dalyvaus 192 mokiniai ir 11 vadovų, vadovams talkins 8 lydintys mokytojai. 

Kolektyvus veš Giedraičių gimnazijos, Alantos gimnazijos, Molėtų progimnazijos, Suginčių pagrindinės m-klos, Molėtų pradinės m-klos geltonieji autobusai, Molėtų švietimo centro ir 2 viešųjų pirkimų keliu samdyti autobusai.

Moksleivių dainų šventė prasidės liepos 4 d. mokinių kūrybos darbų parodos atidarymu LR Seimo rūmuose.

Liepos 6 d., 18 val. vyks Dainų diena „Tu mums – viena“ Vingio parke. Parko estradoje dainuos per dešimt tūkstančių jaunųjų dainininkų. Dainų dienos tradicija - lygiai 21val. Lietuvos laiku šventinis koncertas trumpam pristabdomas, kad viso pasaulio lietuviai kartu sugiedotų Lietuvos  himną, Vinco Kudirkos “Tautinę giesmę”. Dainų dienoje dalyvaus mūsų rajono 2 chorų kolektyvai ir pučiamųjų orkestras.

Liepos 7 d. vyks Folkloro ansamblių pasirodymai Vilniaus senamiestyje, pučiamųjų orkestrų “Dūdų fiesta”, Akordeonininkų orkestrų koncertas „Akordeonų šėlsmas“ šv. Jonų bažnyčioje, Chorų koncertas „Tu mums viena, Lietuva, esi“ šv. Kotrynos bažnyčioje, Jomarkas Gedimino kalno papėdėje. Molėtų kolektyvai nedalyvaus.

Liepos 8 d.  19 val. Šokių diena „Mano žemė“ Siemens arenoje.  Šokių dienos repertuaras labai įvairus ir sudėtingas, moksleiviai šoks ne tik liaudies, klasikinius bei šiuolaikinius šokius, bet dalyvaus ir gatvės šokio grupės, bus šokami ir sportiniai šokiai. Šokių dienoje dalyvaus Molėtų r. 4 šokių kolektyvai.

Liepos 9 d. 22 val. Ansamblių vakaras „Koks gražus tavo veidas, gimtine“ Kalnų parke. Ansamblių vakaras – tai pati margiausia Moksleivių dainų šventės dalis, judriausias ir linksmiausias Dainų šventės renginys. Į Kalnų parką susirinkę per penkis tūkstančius dalyvių ir šoks, ir gros, ir dainuos, ir žais. Ansamblių vakare dalyvaus 3 Molėtų r. kolektyvai.

Pirmieji kolektyvai į Vilnių išvyksta liepos 4 d., prasidės bendros repeticijos. Dalyviai ir vadovai dėvės marškinėlius ir kepuraites su Molėtų simbolika, gyvens Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje. Molėtų švietimo centras, Moksleivių dainų šventės koordinatorius savivaldybėje.

        Lietuvos Moksleivių dainų šventė http://lmds2016.lt