Kviečiame į seminarą „Naujasis Darbo kodeksas: aktualūs reikalavimai ir jo praktinis taikymas nuo 2017 m. liepos 1 d.“

 

 

Kviečiame į seminarą: „Naujasis Darbo kodeksas: aktualūs reikalavimai ir jo praktinis taikymas nuo 2017 m. liepos 1 d.", kuris vyks rugsėjo 13 d., 10.00 val. Molėtų švietimo centre, III a. salėje.

Lektorė: dr. V. Chreptavičienė, UAB “Žinių centras”

Dalyvio mokestis: 50 Eur

Registracija: Semiplius sistemoje arba Molėtų švietimo centre iki rugsėjo 9 d.

 

Seminaro programa:

  1. Svarbiausi darbo santykių principai ir jų reguliavimo pakeitimai naujajame Darbo kodekse;

  2. Naujos darbo sutarčių rūšys, jų ypatumai, rengimo reikalavimai ir jų taikymas praktikoje;

  3. Nauji perkėlimo į kitą darbą, laikino pavadavimo, papildomo darbo įforminimo reikalavimai: darbo funkcijų jungimo ir gretinimo atvejai;

  4. Darbo sutarties nutraukimas: nauji nutraukimo pagrindai, jų ypatumai, pasikeitę įspėjimo terminai; darbo sutarties nutraukimo apribojimai; darbo sutartie įforminimas pasibaigus darbo sutarčiai, darbdavio atsakomybė už pavėluotą darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų sumokėjimą;

  5. Darbo ir poilsio laiko reguliavimo pasikeitimai: nauja kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, trukmė, kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas, atostogų išmokėjimo terminai;

  6. Nauja nemokamų atostogų suteikimo tvarka;

  7. Nauja drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, procedūra, drausminės nuobaudos skyrimo įforminimas;

  8. Darbuotojų materialinės atsakomybės pakeitimai. Atvejai, kai darbuotojas privalo atlyginti visą žalą. Žalos atlyginimas ir civilinės atsakomybės draudimas.