Molėtų švietimo centras nuo 2015 m. spalio mėn. steigia

Trečiojo amžiaus universitetą

Steigiamas Molėtų Trečiojo amžiaus universitetas (toliau Molėtų TAU) Molėtų r. vyresniojo amžiaus žmonėms. Molėtų TAU veiklos tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos saviraiškai, veiklumui, aktyviam gyvenimui, mokymuisi gyvenimo ir mokymosi visą gyvenimą, atsižvelgiant į suaugusiųjų poreikius, galimybes.

Molėtų TAU - paskatinimas vyresnio amžiaus žmonėms bendrauti, keliauti, galimybė įgyti žinių, pasijusti reikalingais, naudingais, įdomiais ne tik sau, bet ir kitiems, nes TAU sudaro sąlygas ir saviraiškai, ir patirties sklaidai.

Kviečiame visus, kurie yra aktyvūs, nori veiklos, nėra nusivylę gyvenimu ir atvirkščiai, kviečiame ir tuos, kurie jaučiasi vieniši, visų pamiršti, kurie dėl įvairių priežasčių neturėjo galimybės siekti mokslų arba gilinti žinias tose srityse, kuriose norėjo. Kviečiame ir tuos, kurie visą gyvenimą kaupė tam tikrų sričių žinias, o dabar norėtų savo patirtimi ir žinojimu pasidalinti su kitais. TAU - pažangi mokymosi ir bendravimo priemonė vyresnio amžiaus žmonėms, kuria jau sėkmingai naudojasi daugelis šalies miestų ir rajonų gyventojų.

Į Molėtų TAU priimami visi norintieji, kuriems jau sukako 50 ar daugiau metų (amžius neribojamas). Nėra nei išsilavinimo, nei socialinės padėties cenzo.

 Numatomi šie studijų fakultetai:

- buities kultūros,

- dvasinio tobulėjimo ir sveikatos,

- fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos,

- etnografijos,

- užsienio kalbų

- informacinių technologijų.

Fakultetai gali kisti pagal būsimų studentų poreikius. Užsiėmimai tęsis ne ilgiau kaip 3 akad. valandas, bus nemokami ir vyks kartą ar du kartus per mėnesį dvejus metus. Jokių įskaitų ir egzaminų. Baigusieji gaus tam tikro fakulteto baigimo diplomus. Stengsimės, kad TAU veiktų ne tik Molėtuose, bet ir rajono seniūnijose. Fakultete turėtų būti apie 15 žmonių.

Norintys dalyvauti Molėtų TAU veikloje, turi užpildyti prašymą–anketą. Joje būtina nurodyti fakultetą, kurio mokymuose pageidaujate dalyvauti bei kitus nurodytus duomenis.

Neturintys galimybių pasinaudoti kompiuteriu, duomenis prašymo-anketos užpildymui pateikite telefonais 54066, 8(687)59642 arba užsukite užpildyti į Molėtų švietimo centrą (Vilniaus g. 44-408, Molėtai).

Rašykite, išsamesnės informacijos teiraukitės el. paštu: r.zviniene@sc.moletai.lt.

Laukiame Jūsų prašymų–anketų iki rugsėjo 22 dienos. Molėtų TAU atidarymas planuojamas spalio mėn. 16 d. Molėtuose. Pirmąjį užsiėmimą ves lektorė L. Laurinčiukienė tema: „Pozityvios mintys - tvirti gyvenimo pamatai“. Apie renginio vietą ir tikslų laiką užsiregistravusius informuosime asmeniškai.

Molėtų TAU nuostatų projektas

Prašymas-anketa