KVIEČIAME MOKYKLAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI MINI MOKYMUOSE

 

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose.

Daugiau informacijos http://www.upc.smm.lt/naujienos/atnaujinta/2014/minimo.php