Kviečiame domėtis Molėtų r. mokytojų metodiniais darbais

„Kas lemia man pamokos sėkmę, kokybę“

Molėtų švietimo centras pakvietė rajono mokytojus dalyvauti metodinių darbų parodoje „Kas lemia mano pamokos sėkmę, kokybę“. Tikslas – analizuoti, kas įtakoja pamokos kokybę, sėkmę, pasidalinti pažangia edukacine patirtimi.

2013 m. vyko mokytojų metodinės konferencijos „Pamokos kokybė: kaip siekiame“ I – II dalys. Ugdymo įstaigose kolektyviai nagrinėjama A. Helmkės knyga „Pamokos kokybė ir mokytojo profesionalumas: diagnostika, vertinimas, tobulinimas“. Vyksta atviros pamokos, jų aptarimai, kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Kiekvienas mokytojas, ugdymo įstaiga, kurioje jis dirba siekia, turi sėkmės kriterijus apie pamokos tobulinimo galimybes. Pamokos tobulinimas glaudžiai susietas su mokyklos tobulinimu.

Molėtų švietimo centro salėje eksponuojami 52 rajono mokytojų darbas iš 12 ugdymo įstaigų. Mokytojai pateikė pozityvios patirties apie veiksmingas, rezultatyvias pamokas ir tai užtikrinančius veiksnius, kriterijus, priklausančius nuo mokytojo, mokinių, susitarimų ugdymo įstaigoje, kolegų paramos, mokymo/si aplinkos, tinkamo pamokos planavimo, prasmingai panaudojamo laiko, metodų tinkamumo, pasirengimo pamokai, vadovavimo klasei, mokinių įvairovės paisymo, kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos ir taikymo praktiniame darbe ir kt.

Rajono metodinių būrelių pirmininkai, vadovaujami mokyklų metodinės tarybos pirmininkės, mokytojos ekspertės I. Vaicekauskienės su švietimo centro darbuotojomis sistemins, apibendrins darbus, numatys galimybes mokytojų gerosios patirties skleidimui metodinių pasitarimų metu.

Metodinių darbų aptarimas, apibendrinimas vyks balandžio 23 d. 15 00 val. Molėtų švietimo centro salėje.

Kviečiame aktyviai domėtis kolegų patirtimi kiekvienam patogiu laiku, švietimo centro darbo valandomis.