Saugesnio interneto savaitei

2016 m. vasario 9 d. - saugesnio interneto diena, kurios tikslas - įgalint Lietuvos visuomenę, o ypač vaikus ir jaunimą, saugiai naudotis internetu, kurti geresnį turinį internete.

 

2016 m. vasario 9 d. LITEXPO vyks SID 2016 renginys „Aš už geresnį internetą“, kurį organizuoja Saugesnio interneto projekto konsorciumo nariai (ŠMM, ITC, RRT, VŠĮ „Vaikų linija“, asociacija „Langas į ateitį“) bei paskaita tėvams ir mokytojams, kuri transliuojama tiesiogiai (11.25-12.00 val.) LITNET kanale.

 

2016 m. vasario 11 d. 12 00 val. - vaizdo transliacija „Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuo“. Ji skirta vasario 8-13 d. vyksiančiai Saugesnio interneto savaitei. Transliacijoje Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti mokytojus, bibliotekininkus, kitus susidomėjusius asmenis.