Svarbiausi 2016-2017 mokslo metų akcentai 

 

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė metinėje švietimo padalinių vadovų konferencijoje „2016-2017 mokslo metai: pamoka kitaip“ apžvelgė, ką pavyko nuveikti praėjusiais mokslo metais ir ką būtina padaryti šiemet, kad pagerėtų mokinių pasiekimai, mažėtų atotrūkis tarp mokyklų. Svarbiausi šių mokslo metų akcentai: individuali kiekvieno mokinio pažanga; skaitymas ir rašymas mokant visų dalykų; praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas mažinimas; mokinių segregacijos mažinimas; kokybiško pamokų pavadavimo, mokymosi pagalbos mokiniui suteikimas; egzaminų pertvarka ir įvedamas brandos darbas.