Archyvas 

2018-08-31

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Molėtų švietimo centro ir Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos veiklas tęsia Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

2018-08-24

Molėtų r. biologijos mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2018-08-24

Mokymai istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams

Plačiau >>

2018-08-24

Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Plačiau >>

2018-06-20

Edukacinė išvyka „Žagarės krašto geologija - kultūros ir gamtos savitumo pagrindas“

Plačiau >>

2018-06-20

Pasidžiaugta gerais gabiųjų mokinių ugdymo rezultatais

Plačiau >>

2018-06-20

Rajono lituanistų edukacinė išvyka „Dzūkijos regiono etninė kultūra“

Plačiau >>

2018-06-14

Edukacinė išvyka „Individualios mokinio pažangos įsivertinimo ir vertinimo patirtys Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje“

Plačiau >>

2018-06-14

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje - informaciniame centre

Plačiau >>

2018-06-13

Edukacinis užsiėmimas „Saugus bendravimas su šunimis“

Plačiau >>

2018-06-08

Molėtų „Saulutės“ ir „Vyturėlio“ vaikų darželių gerosios ugdymo patirties sklaida

Plačiau >>

2018-05-30

Apibendrinta Molėtų r. mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda „Aš kuriu

Plačiau >>

2018-05-28

Birželio mėn. renginių grafikas Patikslinta

Plačiau >>

2018-05-28

#DalinkisVasara: aktyviai praleisk laiką

Plačiau >>

2018-05-09

Europos dieną apie kultūros paveldą, savanoriškas veiklas ir mobilumo galimybes jaunimui

Plačiau >>

2018-04-27

Anglų k. konkursas „English is fun“ - su lektore iš Jungtinių valstijų Cristina Berry

Plačiau >>

2018-04-26

Gegužės mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2018-04-24

Mokymai apie Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus

Plačiau >>

2018-04-24

Savęs pažinimas ir stiprinimas - sėkmingos veiklos pagrindas

Plačiau >>

2018-04-20

Edukacinė išvyka „Inovatyvios, kūrybingos ir bendruomeniškos veiklos organizavimas kultūros centruose“

Plačiau >>

2018-04-18

Seminaras „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo tvarka nuo 2018 m. gegužės 25 d.“

Plačiau >>

2018-04-12

Mokinių kūryba konkurse „Sidabro vainikėlis“

Plačiau >>

2018-04-10

Biudžetinių įstaigų Molėtų švietimo centro ir Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašas

Plačiau >>

2018-04-09

LMS Molėtų r. mokinių tarybos iniciatyva, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti

Plačiau >>

2018-04-06

Iniciatyva „Karjeros savaitė '18“

Plačiau >>

2018-04-05

Įgyvendinta programa „Keramikos technologijų pritaikymo galimybės meniniame ugdyme“

Plačiau >>

2018-03-29

Aktyvūs Molėtų jaunuoliai apdovanoti projekto „Socialinis sufleris“ poveikio tyrimo pristatyme

Plačiau >>

2018-03-26

Balandžio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2018-03-15

Viktorina „Kalba gyva!“ lietuvių kalbos ir literatūros mylėtojams

Plačiau >>

2018-03-15

Seminaras „Prigimtiniai mergaičių ir berniukų skirtumai, įtakojantys ugdymo(si) sėkmę“

Plačiau >>

2018-03-06

Skaitmenines kompetencijas tobulino socialinės pedagogės

Plačiau >>

2018-03-06

Pasitarimas su V. Kavaliausku Molėtų švietimo centre

Plačiau >>

2018-03-02

Vienuoliktasis Nacionalinis diktantas

Plačiau >>

2018-02-27

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai

Plačiau >>

2018-02-23

Kovo mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2018-02-23

„Pokalbiai su tėvais: auklėti vaikus ar mokytis kartu?“

Plačiau >>

2018-02-22

Susipažinome su naujų technologijų diegimu Lietuvos pramonės įmonėse

Plačiau >>

2018-02-22

Minint Lietuvių kalbos dienas

Plačiau >>

2018-02-20

Kviečiame rašyti Nacionalinį diktantą

Plačiau >>

2018-02-20

Kviečiame dalyvauti Nacionaliniame ekonomikos egzamine

Plačiau >>

2018-02-20

„Geros pamokos receptai“ - dalijamės gerąja patirtimi

Plačiau >>

2018-02-16

Sveikinimas Vasario 16-osios, Atkurtos Lietuvos šimtmečio proga

Plačiau >>

2018-02-09

Poetinio žodžio šventė

Plačiau >>

2018-02-08

Keramikos pamoka su menininke iš Ispanijos Marta de Pablos

Plačiau >>

2018-01-31

Pradinių klasių mokinių skaitovų šventė, skirta atkurtos Lietuvos 100-mečiui

Plačiau >>

2018-01-25

Vasario mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2018-01-09

Seminaras kūno kultūros mokytojams apie aktyviuosius metodus

Plačiau >>

2018-01-04

Specialiųjų pedagogų ir logopedų išvyka į Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centrą

Plačiau >>

2018-01-04

Seminaras „Mokinio pažangos matavimas - svarbi ugdymo(si) proceso dalis“

Plačiau >>

2017-12-22

Sausio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2017-12-22

Projektui „Atrask save“ įsibėgėjus

Plačiau >>

2017-12-20

Įvyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas

Plačiau >>

2017-12-20

Baigta vykdyti programa „Pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo problemų mažinimas“

Plačiau >>

2017-12-18

Projekto „Lyderių laikas 3“ edukacinių knygų pristatymas

Plačiau >>

2017-12-14

Molėtų švietimo  centras siūlo darbą vadybininkui

Plačiau >>

2017-12-13

Protų mūšis „Literatūrinis labirintas“ 6-8 klasių mokiniams

Plačiau >>

2017-12-12

Sėkminga komunikacija pamokoje - erdvė pozityviems pokyčiams

Plačiau >>

2017-12-12

Įgyvendintas Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamas projektas „Būk detektyvas!“

Plačiau >>

2017-12-07

Praktinis užsiėmimas mokiniams „Profesijų labirintas“

Plačiau >>

2017-12-04

2018 m. Molėtų rajono savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

Plačiau >>

2017-12-01

Dialogo ir bendradarbiavimo kūrimas atstovaujant

Plačiau >>

2017-11-29

Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos?

Plačiau >>

2017-11-29

Praktinis seminaras muzikos mokytojams „Vokalinis džiazo stilius“

Plačiau >>

2017-11-28

Knygą „Ką gali mokytojas“ pristatė autorius L. Slušnys

Plačiau >>

2017-11-27

Gruodžio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2017-11-23

Seminaras „Kaip išlaisvinti savo ir vaikų talentus?“

Plačiau >>

2017-11-20

Suaugusiųjų mokymosi savaitės (lapkričio 20-26 d.) „Mokymosi galia ir žavesys“ renginiai

Plačiau >>

2017-11-06

Mokyklų bibliotekininkės sėmėsi patirties

Plačiau >>

2017-11-03

Abipusę vertę kurianti komunikacija

Plačiau >>

2017-10-31

Metodinė diena „Ugdymas asmeninei pažangai Molėtų gimnazijoje“

Plačiau >>

2017-10-25

Lapkričio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2017-10-19

Dailės ir technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2017-10-19

„Time to Move“ kampanijos renginys Alantos gimnazistams

Plačiau >>

2017-10-17

Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2017-10-16

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje - informaciniame centre

Plačiau >>

2017-10-13

Gamtos mokslų mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2017-10-13

Tobulinosi kultūros darbuotojai

Plačiau >>

2017-10-05

FLEX moksleivių mainų programos pristatymas Molėtų gimnazijos mokiniams

Plačiau >>

2017-10-05

„Time To Move“ renginiuose informuosime jaunimą apie tarptautinio mobilumo galimybes

Plačiau >>

2017-10-04

Kviečiame į mokymus, tobulinančius bendrąsias kompetencijas

Plačiau >>

2017-09-28

Startavo prevencinės programos „Savu keliu“ mokymai

Plačiau >>

2017-09-25

Spalio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2017-09-25

Pradedamas įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo finansuojamas projektas „Būk detektyvas“

Plačiau >>

2017-09-25

Projektas „Atrask save“

Plačiau >>

2017-09-21

Edukacinė išvyka dorinio ugdymo mokytojams

Plačiau >>

2017-09-21

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2017-09-15

Kviečiame į nemokamus vizažo mokymus

Plačiau >>

2017-09-13

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje-informaciniame centre

Plačiau >>

2017-09-05

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje-informaciniame centre

Plačiau >>

2017-09-05

Rugsėjo mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2017-08-30

Kviečiame į seminarą „Naujasis Darbo kodeksas: aktualūs reikalavimai ir jo praktinis taikymas nuo 2017 m. liepos 1 d.“

Plačiau >>

2017-08-29

Molėtų r. mokytojų siekis - kurti gerą mokyklą

Plačiau >>

2017-07-07

Projektas „Atrask save“ Molėtuose

Plačiau >>

2017-07-06

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis Balninkų bendruomenei padovanojo 100 Lietuvos vėliavų

Plačiau >>

2017-06-26

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“ - prancūzų kalbos pradžiamokslis

Plačiau >>

2017-06-26

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“ - saugus bendravimas su šunimis

Plačiau >>

2017-06-23

Edukacinė išvyka į Lenkiją

Plačiau >>

2017-06-23

Siekiame geros mokyklos - NORD+ projekto rezultatų sklaida

Plačiau >>

2017-06-20

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“. Saugus bendravimas su šunimis.

Plačiau >>

2017-06-19

Profesinio orientavimo užsiėmimas jaunimui

Plačiau >>

2017-06-19

Edukacinė išvyka „Amžinai keliaujančių Kuršių nerijos smėlynų praktinis pažinimas

Plačiau >>

2017-06-19

Pažintinės mokinių veiklos organizavimo galimybės Molėtų krašte

Plačiau >>

2017-06-19

Pedagogų patirtinis mokymas/is Utenoje

Plačiau >>

2017-05-29

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“. Prancūzų kalba linksmai.

Plačiau >>

2017-05-25

Birželio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2017-05-11

Apibendrinta kūrybinių darbų paroda „Mokymosi spalvos“

Plačiau >>

2017-05-10

Specialiųjų pedagogų ir logopedų edukacinė išvyka į Utenos ugdymo įstaigas

Plačiau >>

2017-05-09

Europos dieną šventėme kartu

Plačiau >>

2017-05-04

Europos jaunimo savaitė 2017. Molėtų jaunimas turi idėjų!

Plačiau >>

2017-05-04

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų išvyka į Kauno mokyklą-darželį „Šviesa“

Plačiau >>

2017-05-02

Molėtų rajono mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda „Mokymosi spalvos“ 

Plačiau >>

2017-05-02

Vyko rajono mokinių technologijų olimpiada 

Plačiau >>

2017-04-27

Seminaras anglų kalbos specialistams 

Plačiau >>

2017-04-25

Protų mūšis, skirtas paminėti Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje 

Plačiau >>

2017-04-25

Gegužės mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2017-04-24

Kviečiame dalyvauti projekte „Atrask save“ 

Plačiau >>

2017-04-21

Motyvaciją skatinančių metodų taikymas ugdyme - geroji Molėtų r. mokytojų patirtis 

Plačiau >>

2017-04-12

Skaitymo strategijų taikymas priešmokykliniame amžiuje 

Plačiau >>

2017-04-12

Edukacinė išvyka „Etiketo samprata skirtingose religinėse konfesijose“ 

Plačiau >>

2017-04-12

Geografinių informacinių sistemų naudojimas ugdymo procese 

Plačiau >>

2017-03-26

Balandžio mėn. renginių grafikas (Papildyta)

Plačiau >>

2017-03-24

Seminaras „Ugdymo metodų įvairovė lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ 

Plačiau >>

2017-03-22

Metodinė konferencija „Sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas vaikų darželyje“ 

Plačiau >>

2017-03-15

Suvoktas įsivertinimas - kelias geros mokyklos link 

Plačiau >>

2017-03-09

Organizuojama nacionalinė „Žalioji olimpiada“ 

Plačiau >>

2017-03-08

Psichologo E. Karmazos paskaita „Profesinis santykis su mokiniu“ 

Plačiau >>

2017-03-07

Sveikiname Reginą Mongirdienę, gavusią garbingą 2016 Metų Mokytojos apdovanojimą! 

Plačiau >>

2017-03-03

Kūno kultūros mokytojų edukacinė išvyka į Anykščius

Plačiau >>

2017-03-01

Diskusija apie mokyklose vykdomų prevencinių programų aktualumą ir poreikį

Plačiau >>

2017-02-28

Gerosios patirties seminaras apie skaitymo strategijų taikymą pradinėse klasėse

Plačiau >>

2017-02-28

Ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas Molėtuose

Plačiau >>

2017-02-28

Jubiliejinis dešimtasis Nacionalinis diktantas

Plačiau >>

2017-02-24

Kovo mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2017-02-20

Seminaras „Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas mokyklai“

Plačiau >>

2017-02-17

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų edukacinė išvyka į „Vilnius International School“

Plačiau >>

2017-02-13

Apibendrinta mokytojų kūrybinių darbų paroda „Mokymosi spalvos“

Plačiau >>

2017-02-08

Skambančio žodžio šventė

Plačiau >>

2017-02-08

Seminaras logopedams ir specialiesiems pedagogams

Plačiau >>

2017-02-06

Kviečiame rašyti Nacionalinį diktantą

Plačiau >>

2017-01-31

Sveikiname Kijėlių specialiojo ugdymo centro pedagogų komandą, laimėjusią projektą „Samsung Mokykla ateičiai“

Plačiau >>

2017-01-27

Vasario mėn. renginių grafikas (Papildyta)

Plačiau >>

2017-01-27

Kūno kultūros mokytojų praktikumas su Žydrūnu Savicku

Plačiau >>

2017-01-24

Interaktyvūs mokymai „Draugas - draugui. Mokykla - mokyklai“

Plačiau >>

2017-01-16

Kviečiame aplankyti Molėtų ir Širvintų r. dailės bei technologijų mokytojų kūrybinę parodą Molėtų dailės galerijoje

Plačiau >>

2017-01-11

Doc. dr. Sigitos Burvytės paskaita ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

Plačiau >>

2017-01-05

Seminaras apie skaitymo strategijų taikymą istorijos pamokose

Plačiau >>

2017-01-04

Skaitymo strategijos ir jų mokymas per matematikos ir gamtos mokslų pamokas

Plačiau >>

2017-01-04

Seminaras „Skaitymo kompetencijų ugdymas bendradarbiaujant“

Plačiau >>

2017-01-02

Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas ugdymo procese

Plačiau >>

2016-12-28

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų apskrito stalo diskusija apie darbą mišraus amžiaus grupėje

Plačiau >>

2016-12-23

Sausio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2016-12-23

Vaikų mitybos ABC su Raminta Bogušiene

Plačiau >>

2016-12-20

Mokinių meninės kūrybos konkursas „Kalėdinis atvirukas“

Plačiau >>

2016-12-16

Interaktyvi programa „Žmogus ir menas kalbėti“ su aktoriumi Vytautu Kontrimu

Plačiau >>

2016-12-06

Rajono mokinių taryba būrėsi Molėtų atviroje jaunimo erdvėje (AJE)

Plačiau >>

2016-11-25

Gruodžio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2016-11-24

Seminaras istorijos mokytojams

Plačiau >>

2016-11-21

2016-2017 m. m. Molėtų r. savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

Plačiau >>

2016-11-18

Kviečiame prisijungti prie akcijos „Knygų Kalėdos“

Plačiau >>

2016-11-17

Molėtų ir Širvintų rajonų mokytojų bendradarbiavimas - dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda Širvintose

Plačiau >>

2016-11-17

Dalykų integracija muzikiniame ugdyme

Plačiau >>

2016-11-17

Gerosios patirties sklaida „Mokymosi aplinkų kūrimas Pabradės „Ryto“ gimnazijoje“

Plačiau >>

2016-11-15

Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ Molėtuose

Plačiau >>

2016-11-11

Molėtų ir Kaišiadorių rajonų rusų k. mokytojai drauge gilinosi į skaitymo strategijų panaudojimo galimybes

Plačiau >>

2016-11-10

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ renginiai  Molėtų r.

Plačiau >>

2016-11-07

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogių išvyka į „Šiaurės licėjų“

Plačiau >>

2016-11-04

Molėtų r. mokytojų praktinė konferencija „Mokymas/is kitaip“

Plačiau >>

2016-11-02

Skaitymo strategijos ir jų mokymas per matematikos ir gamtos mokslų pamokas

Plačiau >>

2016-10-27

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2016-10-27

Molėtų progimnazijoje jau veikia moderni projekto „VMG mokykla“ kulinarijos klasė

Plačiau >>

2016-10-25

Kviečiame dalyvauti praktinėje konferencijoje „Mokymas/is kitaip“

Plačiau >>

2016-10-25

Lapkričio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2016-10-25

Išrinktas naujas Molėtų r. mokinių tarybos pirmininkas

Plačiau >>

2016-10-21

Pradinių klasių mokinių skaitovų šventė „Vaikystės spalvos“

Plačiau >>

2016-10-19

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2016-10-18

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2016-10-18

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2016-10-17

Gerosios patirties sklaida - „Skaitymo įgūdžių įtaka mokinių aukštesniųjų pasiekimų gerinimui“

Plačiau >>

2016-10-12

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2016-10-10

Spalio mėn. renginių grafikas

Plačiau >>

2016-10-05

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2016-09-29

Molėtų rajono jaunimas šventė Europos savanorių tarnybos 20-metį

Plačiau >>

2016-09-28

Skaitymo gebėjimų ugdymas matematikos pamokose

Plačiau >>

2016-09-28

„Civitas“ klubo diskusija su profesoriumi R. Kuodžiu

Plačiau >>

2016-09-22

Mokyklų metodinės tarybos išvyka „Pažink valstybę“

Plačiau >>

2016-09-22

Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2016-09-22

Metodinis pasitarimas „Pradinio ugdymo kokybės gerinimo galimybės“

Plačiau >>

2016-09-22

Šiaurietiško ėjimo žygis „Judėk savo tempu“

Plačiau >>

2016-09-19

Kviečiame dalyvauti informaciniame renginyje „EST švenčia 20 Molėtuose“ rugsėjo 29 d.

Plačiau >>

2016-09-19

Kviečiame į susitikimą su prof. R. Kuodžiu rugsėjo 26 d.

Plačiau >>

2016-09-15

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2016-09-14

Seminaras „Misija įmanoma: mokymo/si proceso diferencijavimas 30 mokinių klasėje“

Plačiau >>

2016-09-14

Metodinis pasitarimas „Skaitymo strategijų panaudojimo galimybės užsienio kalbų pamokose“

Plačiau >>

2016-09-08

Tobulinosi kultūros darbuotojai

Plačiau >>

2016-09-06

Rajono lituanistės aptarė Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo kryptis 5, 7, 9 klasėse

Plačiau >>

2016-09-02

Rugsėjo mėn. renginių grafikas (patikslintas)

Plačiau >>

2016-09-02

Svarbiausi 2016-2017 m. m. akcentai

Plačiau >>

2016-08-31

Tarptautinė konferencija „Robotika švietime ir STEM mokslų srityje“

Plačiau >>

2016-08-30

Švietimo ir mokslo ministrės A. Pitrėnienės sveikinimas su Rugsėjo 1-ąja

Plačiau >>

2016-08-30

Molėtų r. mokytojų metodinė konferencija „Kaip ūgtelėti 2016-2017 mokslo metais?“

Plačiau >>

2016-07-14

UPC Metodinė diena įvairių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams

Plačiau >>

2016-07-11

Pagerbti Lietuvos Moksleivių dainų šventės kolektyvų vadovai

Plačiau >>

2016-07-07

Molėtiškiai vėliavų parade Daukanto aikštėje

Plačiau >>

2016-06-29

Lietuvos Moksleivių dainų šventė „Tu mums viena“

Plačiau >>

2016-06-22

Edukacinė išvyka pažinti Suvalkijos literatūrinį paveldą

Plačiau >>

2016-06-22

Edukacinė išvyka į Valstybės pažinimo centrą

Plačiau >>

2016-06-22

Edukacinė išvyka „Negyvosios gamtos ir archeologinių paveldo objektų praktinis pažinimas Šiaurės rytų Lietuvos aukštumose“

Plačiau >>

2016-06-20

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimai aptarti netradicinėje aplinkoje

Plačiau >>

2016-06-20

Seminaras pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovams

Plačiau >>

2016-05-23

Mokyklų metodinės tarybos išvažiuojamasis posėdis

Plačiau >>

2016-05-13

Apibendrinta kūrybinių darbų paroda „Ką sudėčiau krašto knygon...“

Plačiau >>

2016-05-13

Mokytojų išvyka į Valstybės pažinimo centrą

Plačiau >>

2016-05-13

Metodinė diena „Neformalus švietimas - galimybė patirti sėkmę įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“

Plačiau >>

2016-05-13

Jaunimo pritraukimas į fiziškai aktyvias veiklas. Norvegijos modelis.

Plačiau >>

2016-05-09

Europos dieną apie savanoriškas veiklas ir tvarkymąsi

Plačiau >>

2016-05-04

Rajono lituanistės gilinosi į teksto ir kalbos sistemos suvokimo problemas pagrindinėje mokykloje

Plačiau >>

2016-05-02

Metodinė konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybė. Kaip siekiame?“

Plačiau >>

2016-05-02

Vadovai dalyvavo seminare apie korupcijos prevenciją

Plačiau >>

2016-04-25

Kviečiame aplankyti Molėtų r. mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodą „Ką sudėčiau krašto knygon...“

Plačiau >

2016-04-25

Vyko mokinių technologijų olimpiados savivaldybės etapas

Plačiau >>

2016-04-22

Muzikos mokytojų edukacinė išvyka į Prienus

Plačiau >>

2016-04-22

Tobulinosi socialinės pedagogės

Plačiau >>

2016-04-21

Metodinė diena „Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose, siekiant mokinių pažangos“

Plačiau >>

2016-04-18

Seminaras apie aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą pradinėse klasėse

Plačiau >>

2016-04-14

Rajono mokinių edukacinė išvyka „Karjeros galimybės: mokymasis, savanorystė“

Plačiau >>

2016-04-06

Programos „Etiketas ir jo pritaikymas skirtingoms gyvenimo sritims“ II seminaras

Plačiau >>

2016-04-01

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2016-03-24

Mokyklos e-turinio publikavimas naudojant debesų technologijas

Plačiau >>

2016-03-23

Molėtų ir Širvintų mokytojų bendradarbiavimas - edukacinė išvyka į „Menišką kaimą“

Plačiau >>

2016-03-22

Naujosios Z kartos gamtamokslinės motyvacijos ugdymas

Plačiau >>

2016-03-21

Seminaras muzikos mokytojams apie motyvacines priemones pamokose

Plačiau >>

2016-03-16

Apskrito stalo diskusija apie pilietiškumo ugdymą mokykloje

Plačiau >>

2016-03-10

Tyrinėjimais grįstas matematikos ir gamtos mokslų mokymas

Plačiau >>

2016-03-03

Mokiniai rinkosi karjeros kelią

Plačiau >>

2016-03-01

Vyko Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etapas

Plačiau >>

2016-02-29

Kūno kultūros mokytojų edukacinė išvyka į Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnaziją

Plačiau >>

2016-02-29

Devintasis Nacionalinis diktantas Molėtų savivaldybėje

Plačiau >>

2016-02-25

Seminaras muzikos mokytojams apie šiuolaikines vokalinių įgūdžių lavinimo technikas

Plačiau >>

2016-02-25

Ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas

Plačiau >>

2016-02-15

Seminaras „Užsienio kalbos išmokimo metodai“

Plačiau >>

2016-02-09

Saugesnio interneto savaitei

Plačiau >>

2016-02-08

Gerąja patirtimi dalijosi socialinės pedagogės

Plačiau >>

2016-02-05

Seminaras „Dokumentų valdymo pakeitimai ir naujovės. Elektroninių dokumentų valdymas įstaigoje“

Plačiau >>

2016-02-02

Vasaris prasidėjo skambiu lietuvišku žodžiu

Plačiau >>

2016-01-19

Seminaras kūno kultūros mokytojams apie sveikatinamąjį fizinį aktyvumą

Plačiau >>

2016-01-13

Priversti ar susitarti: vaikų brandumo ugdymas

Plačiau >>

2016-01-13

Seminaras apie bendravimą su paaugliais

Plačiau >>

2016-01-11

Seminaras apie programos GeoGebra panaudojimą matematikos pamokose

Plačiau >>

2016-01-11

Seminaras apie pagalbą mokiniui mokantis lietuvių kalbos

Plačiau >>

2016-01-06

Technologijų mokytojų metodinė diena „Technologinio ugdymo aktualijos“

Plačiau >>

2015-12-28

Konsultacija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Plačiau >>

2015-12-21

Seminaras apie poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams galimybes mokykloje

Plačiau >>

2015-12-16

Nuaidėjo rajoninis konkursas „Dainų dainelė“

Plačiau >>

2015-12-16

Improvizacija ir džiazas šiuolaikiniame ugdyme

Plačiau >>

2015-12-16

Mokėsi dorinio ugdymo mokytojai

Plačiau >>

2015-12-16

Naujausių mokymo technologijų naudojimas gamtos mokslų pamokose

Plačiau >>

2015-12-04

Veiksmo diena „Jaunimo atviros erdvės Molėtuose veiklos“

Plačiau >>

2015-11-27

Konsultacija „Stiprinti pedagogų bendruomenę - būtinybė nuolat mokytis, nesimokantis mokytojas - meluojantis mokytojas“

Plačiau >>

2015-11-26

2015-2016 m. m. Molėtų rajono savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

Plačiau >>

2015-11-20

Kviečiame prisijungti prie akcijos „Knygų Kalėdos“

Plačiau >>

2015-11-19

Anglų k. mokytojai mokėsi naudotis interneto resursais

Plačiau >>

2015-11-19

„Civitas“ klubo dalyvių diskusija - „Mokinių tėvų bendruomenių gerosios patirtys“

Plačiau >>

2015-11-18

Psichologai dalijosi gerąja patirtimi

Plačiau >>

2015-11-13

Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ renginiai

Plačiau >>

2015-11-12

Seminaras muzikos mokytojams

Plačiau >>

2015-11-11

Mokytojai susipažino su naujomis profesinio orientavimo priemonėmis

Plačiau >>

2015-11-04

Seminaras „Debatų metodikos integravimas į ugdymo procesą“

Plačiau >>

2015-11-02

Seminaras pradinių klasių mokytojams apie teksto suvokimo ir rašto kultūros ugdymą

Plačiau >>

2015-10-30

Lituanistai minėjo A. Baranausko 180-ąsias gimimo metines Anykščiuose

Plačiau >>

2015-10-30

Vyko antrasis programos „Kalbėkimės“ seminaras

Plačiau >>

2015-10-29

Naujoji mokinių karta. Ko ir kaip mokysime šiandienos mokinius?

Plačiau >>

2015-10-27

LR švietimo ir mokslo ministrė susitiko su Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos valdyba

Plačiau >>

2015-10-26

Molėtų Trečiojo amžiaus universiteto 2015 m. lapkričio-gruodžio mėn. užsiėmimai

Plačiau >>

2015-10-23

Molėtų TAU įsijungė į Nacionalinę Trečiojo amžiaus universitetų asociaciją                                                            

Plačiau >>

2015-10-22

Pradinių klasių skaitovų šventė „Vaikystės spalvos“                                                            

Plačiau >>

2015-10-22

Socialiniai pedagogai tobulino profesines kompetencijas                                                            

Plačiau >>

2015-10-21

Molėtų r. mokinių taryba planavo veiklas                                                            

Plačiau >>

2015-10-20

Kviečia paroda „Mokykla 2015“                                                            

Plačiau >>

2015-10-16

Iškilmingai atidarytas Molėtų Trečiojo amžiaus universitetas                                                            

Plačiau >>

2015-10-16

Molėtų r. mokytojai dalyvavo pirmajame CAMPUS seminare Vilniuje                                                            

Plačiau >>

2015-10-07

Kviečiame į Molėtų Trečiojo amžiaus universiteto pradžios šventę                                                           

Plačiau >>

2015-10-07

Mokyklų metodinė taryba aptarė metodinės veiklos prioritetus 2015-2016 m. m.                                                           

Plačiau >>

2015-09-28

Molėtų jaunimui - informacinė kampanija „TIME TO MOVE“                                                            

Plačiau >>

2015-09-25

Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2015-09-25

Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Plačiau >>

2015-09-24

Kviečiame į seminarą „Viešieji pirkimai: aktualijos, naujovės“

Plačiau >

2015-09-24

Pradinių klasių mokytojai aptarė ugdymo kokybės gerinimo galimybes

Plačiau >

2015-09-22

Molėtų švietimo centras steigia Trečiojo amžiaus universitetą

Plačiau >

2015-09-21

Molėtų ir Ludzos pedagogų bendras tikslas - geri mokinių pasiekimai

Plačiau >

2015-09-16

Metodinis pasitarimas „Lietuvių k. ugdymo turinio atnaujinimas ir pasiekimų patikrinimas“

Plačiau >

2015-09-11

Renginyje „TIME TO MOVE“ informuosime jaunimą apie tarptautinio mobilumo galimybes

Plačiau >>

2015-09-11

Užsienio kalbų mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2015-09-09

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2015-08-28

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai aptarė ugdymo kokybės gerinimo galimybes

Plačiau >

2015-08-28

Pasitinkant naujus mokslo metus - programos „Kalbėkimės“ seminaras

Plačiau >

2015-08-24

Metodinės dienos savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo centrų, švietimo skyrių specialistams

Plačiau >

2015-06-22

Gerosios patirties seminaras matematikos mokytojams

Plačiau >>

2015-06-19

Molėtų rajono mokytojai gilino žinias istorinėje literatūrinėje kelionėje po Žemaitiją

Plačiau >>

2015-06-18

Edukacinė išvyka „Šiaurės vakarų Žemaitijos gamtos geologinių ir kultūros paveldo objektų praktinis pažinimas“

Plačiau >>

2015-06-17

Anykščių ir Molėtų rajonų technologijų mokytojų metodinė diena

Plačiau >>

2015-06-15

Pedagogai sėmėsi patirties „Lauko darželyje“

Plačiau >>

2015-06-15

Aptarta gabių pradinių klasių mokinių ugdymo perspektyvos

Plačiau >>

2015-06-15

Anglų kalbos mokytojų metodinė diena „Tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijos, mąstymo gebėjimų ugdymas mokant kalbų“

Plačiau >>

2015-06-10

Edukacinė išvyka „Moderniosios technologijos šiuolaikiniam mokslui“

Plačiau >>

2015-06-08

Nuaidėjo I-asis respublikinis vaikų ir jaunimo tautinių muzikos instrumentų ansamblių festivalis „Vasaros aidai 2015“

Plačiau >>

2015-06-03

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2015-06-01

Mokymai jaunimui „Emocinio intelekto įtaka sėkmingai lyderystei“

Plačiau >>

2015-05-22

Jaunųjų dviračių vairuotojų varžybų „Saugus ratas“ regioninis etapas Molėtuose

Plačiau >>

2015-05-13

Apibendrinta kūrybinių darbų paroda „Po kūrėjo delnu“

Plačiau >>

2015-05-11

Vokalinių kolektyvų šventė „Europos dieną švęskime kartu“

Plačiau >>

2015-04-30

Jaunimas kalbėjo apie savanorystę ir veiklas vasarą

Plačiau >>

2015-04-27

Biologai kvalifikaciją tobulino Vilniaus universitete, gamtos mokslų fakultete

Plačiau >>

2015-04-24

Kviečiame į mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodą „Po kūrėjo delnu“

Plačiau >>

2015-04-22

Metodinė diena „Integracija - mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui“

Plačiau >>

2015-04-22

Rajono mokytojai mokėsi rengti ir tvarkyti vaizdo medžiagą

Plačiau >>

2015-04-16

Pilietinis ugdymas - koks jis turėtų būti?

Plačiau >>

2015-04-16

Socialiniai pedagogai tobulino kvalifikaciją Druskininkuose

Plačiau >>

2015-04-07

Spec. pedagogų ir logopedų išvyka į Visaginą

Plačiau >>

2015-04-07

Su knyga - į pažinimo pasaulį

Plačiau >>

2015-04-02

Molėtų ir Širvintų r. dailės mokytojai domėjosi edukacinių aplinkų pritaikymu mokinių ugdymui dailės ir technologijų pamokose

Plačiau >>

2015-04-02

Naujų technologijų naudojimas skatinant mokinių motyvaciją mokytis

Plačiau >>

2015-04-02

Mokyklos biblioteka: tikrovė ir siekiai

Plačiau >>

2015-03-25

Kaip padėti vaikui susidraugauti su knyga?

Plačiau >>

2015-03-19

„Žinau viską“ - finalinis protų kovų akcentas

Plačiau >>

2015-03-19

Aptarta atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai

Plačiau >>

2015-03-09

Vyksta rajoninių mokinių protų kovų I etapas

Plačiau >>

2015-03-09

Veiksmo dienos „Ateiki ir keiski Molėtus“ dalyviams - išvyka į Valdovų rūmus

Plačiau >>

2015-03-04

Civitas klubo diskusija su prof. dr. Boguslavu Gruževskiu

Plačiau >>

2015-02-25

Aštuntasis Nacionalinis diktantas

Plačiau >>

2015-02-19

Mokymosi metodo „Klasė aukštyn kojom“ naudojimas ugdymo procese

Plačiau >>

2015-02-17

Informacinė sesija „Jaunimo mobilumo galimybės Europos Sąjungoje“

Plačiau >>

2015-02-09

Seminaras apie šiuolaikinę kūno kultūros pamoką

Plačiau >>

2015-01-27

Molėtų progimnazija tarpe 10 geriausiųjų „Samsung Mokykla ateičiai“

Plačiau >>

2015-01-22

Sausio mėnuo - dalykinių olimpiadų ir konkursų metas

Plačiau >>

2015-01-20

Posėdžiavo rajono mokinių taryba

Plačiau >>

2014-12-16

Emocinio intelekto mokymus pradėjo Molėtų rajono mokinių taryba

Plačiau >>

2014-12-12

Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje

Plačiau >>

2014-12-04

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio pedagogai gilino profesines kompetencijas

Plačiau >>

2014-12-03

Mokyklų vadovai susipažino su IQES sistemos galimybėmis

Plačiau >>

2014-11-25

2014-2015 m. m. rajono olimpiadų ir konkursų grafikas

Plačiau >>

2014-11-20

Sveikatinimo projektas „Vyturėlio“  vaikų lopšelyje-darželyje

Plačiau >>

2014-11-20

Skaitovų šventė „Vaikystės spalvos“

Plačiau >>

2014-11-20

Kūrybinė popietė su aktoriumi A. Bružu

Plačiau >>

2014-11-19

Rusų kalbos mokytojų metodinė diena Alantos gimnazijoje

Plačiau >>

2014-11-17

Komandų kūrimas ir doros lyderystės formavimas - pristatyta projekto „Lyderių laikas 2“ edukacinės knygos

Plačiau >>

2014-11-14

Respublikinis vaikų ir jaunimo lietuvių liaudies dainų festivalis „Giedu dainelę - 2014“

Plačiau >>

2014-11-04

Išrinktas Molėtų rajono mokinių atstovas į Lietuvos mokinių parlamentą (LMP)

Plačiau >>

2014-11-04

Ugdymo pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Plačiau >>

2014-11-03

Mokinių mokymo/si pasiekimų gerinimo galimybės geografijos pamokose

Plačiau >>

2014-10-29

Mokytojos M. Šėžienės patirtis stažuotėje Anglijoje

Plačiau >>

2014-10-29

Projekto „Jaunimo aktyvumo ir saviraiškos didinimas Suginčių bendruomenėje“ veiklos

Plačiau >>

2014-10-24

Molėtų r. mokytojai mokėsi dirbti su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis

Plačiau >>

2014-10-21

„Konsultacijų diena“ Molėtų gimnazijoje

Plačiau >>

2014-10-16

Mokyklų metodinės tarybos išvažiuojamasis posėdis „Sėkminga kaita - tai mokymasis įgyvendinant“

Plačiau >>

2014-10-13

Molėtų rajono mokinių taryba planavo veiklas 2014-2015 m. m.

Plačiau >>

2014-10-07

Tęsiamos projekto „Kokybiškas profesinis konsultavimas, teikiant karjeros paslaugas jaunimui“ veiklos.

Plačiau >>

2014-09-11

Užsienio kalbų mokytojų metodinės veiklos prioritetas - mokinių pasiekimų gerinimas

Plačiau >>

2014-09-10

Kviečiame mokyklas teikti paraiškas dalyvauti mini mokymuose

Plačiau >>

2014-09-02

Iškilmingai įteiktas 22-tūkstantasis kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

Plačiau >>

2014-08-28

Molėtų r. mokyklų vadovų, mokytojų metodinė diena „Kas lemia mano mokyklos sėkmę?“

Plačiau >>

2014-08-25

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2014-08-24

Kviečiame į Molėtų r. mokyklų vadovų, mokytojų metodinę dieną „Kas lemia mano mokyklos sėkmę?“

Plačiau >>

 

2014-06-19

Molėtų ir Šilalės mokytojų bendradarbiavimas

Plačiau >>

2014-06-19

Edukacinė išvyka „Matematikos mokymo/si patirtis Zarasų r. mokyklose“

Plačiau >>

2014-06-13

Tarprajoninis socialinių pedagogų bendradarbiavimas

Plačiau >>

2014-06-11

Molėtų ir Anykščių rajonų pedagogai tobulino profesinio konsultavimo kompetencijas

Plačiau >>

2014-06-05

Dainų dainelės laureato pagerbimas

Plačiau >>

2014-06-03

Susipažinimas su ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuočių sistema Ispanijoje

Plačiau >>

2014-05-29

Vyko mokymai Molėtų ir Anykščių rajonų profesinio orientavimo specialistams

Plačiau >>

2014-05-29

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2014-05-26

Žaliųjų mokymosi aplinkų taikymas gamtamoksliniame ugdyme

Plačiau >>

2014-05-23

Molėtai, Kretinga, Kaišiadorys - švietimiečių prasmingas bendradarbiavimas

Plačiau >>

2014-05-16

Istorijos mokytojai aptarė skaitmenines mokymo priemones

Plačiau >>

2014-05-14

Tradicinė vokalinių kolektyvų šventė „Europos dieną švęskime kartu“

Plačiau >>

2014-05-13

Apibendrinta kūrybinių darbų paroda „Ieškojimai ir atradimai“

Plačiau >>

2014-05-13

Įvykdytas projektas „Molėtų rajono gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes

Plačiau >>

2014-05-12

Kviečiame dalyvauti profesinio orientavimo specialistų mokymuose

Plačiau >>

2014-05-09

Kviečiame į baigiamąjį projekto „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ renginį

Plačiau >>

2014-05-09

Molėtų rajone viešėjo delegacija iš Rogačiovo

Plačiau >>

2014-05-06

Rajoninis pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ konkursas

Plačiau >>

2014-04-28

Seminaras apie „Mąstymo žemėlapius“

Plačiau >>

2014-04-28

Tęsiasi projekto veiklos Girsteitiškio kaimo bendruomenėje

Plačiau >>

2014-04-25

KTU kviečia studijuoti regionuose

Plačiau >>

2014-04-25

Kviečiame dalyvauti profesinio orientavimo specialistų mokymuose

Plačiau >>

2014-04-24

Apibendrinta Molėtų r. mokytojų metodinių darbų paroda „Kas lemia mano pamokos kokybę, sėkmę“

Plačiau >>

2014-04-22

Rajono kaimo bendruomenių atstovų dalykinė išvyka į Čekiją

Plačiau >>

2014-04-18

Technologiniai procesai plastmasinių gaminių įmonėje ir biojėgainėje

Plačiau >>

2014-04-18

Ugdymo plėtotės centro Metodinė diena Molėtuose

Plačiau >>

2014-04-11

Programos „Mokinių karjeros kompetencijų ugdymas“ seminaras Joniškio mokykloje - daugiafunkciame centre

Plačiau >>

2014-04-09

Kviečiame domėtis Molėtų r. mokytojų metodiniais darbais „Kas lemia mano pamokos sėkmę, kokybę“

Plačiau >>

2014-04-08

Projekto „Socialinės ir kultūrinės veiklos plėtra Girsteitiškio bendruomenėje“ veiklos

Plačiau >>

2014-04-08

Projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas II etapas“ mokymai

Plačiau >>

2014-04-03

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2014-04-02

Dailės terapijos taikymas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo etape

Plačiau >>

2014-04-02

Lankėsi Prienų rajono kūno kultūros mokytojai

Plačiau >>

2014-03-31

MRMT apskritas stalas „Tyčiotis Negalima Draugauti“ Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose

Plačiau >>

2014-03-27

„Kūrybinės dirbtuvės“ Girsteitiškio kaimo bendruomenėje

Plačiau >>

2014-03-26

Įgyvendinamas projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“

Plačiau >>

2014-03-26

47-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada vyko Alantoje

Plačiau >>

2014-03-26

Mokyklos ir vietos bendruomenės sąveika

Plačiau >>

2014-03-25

IKT naudojimas ikimokykliniame amžiuje

Plačiau >>

2014-03-06

LEGO mokymo metodikos taikymas ugdymo procese

Plačiau >>

2014-02-25

Kviečiame dalintis pažangia edukacine patirtimi metodinių darbų parodoje

Plačiau >>

2014-02-25

„Kūrybinės dirbtuvės“ Girsteitiškio kaimo bendruomenėje

Plačiau >>

2014-02-24

Septintasis Nacionalinis diktantas

Plačiau >>

2014-02-20

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2014-02-20

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų apskrito stalo diskusija

Plačiau >>

2014-02-20

Ugdymo karjerai tema klasės valandėlėse

Plačiau >>

2014-02-20

Seminaras apie dailės terapijos taikymo galimybes ugdymo procese

Plačiau >>

2014-02-19

Vertinimas anglų kalbos pamokose

Plačiau >>

2014-02-19

Tobulinosi dorinio ugdymo pedagogai

Plačiau >>

2014-02-05

Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną pasitinkant - skulptūra iš ledo

Plačiau >>

2014-02-05

Tėvų švietimas, bendradarbiaujant su Lietuvos Tėvų forumu

Plačiau >>

2014-02-05

Meninio skaitymo konkursas

Plačiau >>

2014-01-29

Apskritojo stalo diskusija „Ugdymas karjerai bendrojo lavinimo mokyklose“

Plačiau >>

2014-01-24

Prasidėjo projekto „Socialinės ir kultūrinės veiklos plėtra Girsteitiškio bendruomenėje“ renginiai

Plačiau >>

2014-01-20

Dr. A. Landsbergienės seminaras „Vyturėlio“ vaikų lopšelio - darželio bendruomenei

Plačiau >>

2014-01-16

Vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės etapo rezultatai

Plačiau >>

2014-01-06

Naujos knygos švietimo centro bibliotekoje

Plačiau >>

2013-12-11

Mokyklų karjeros koordinatoriams pristatytos Kario profesijos karjeros kryptys

Plačiau >>

2013-12-05

Apskrito stalo diskusija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Plačiau >>

2013-12-03

Seminaras apie emocinės ir dvasinės sveikatos stiprinimą

Plačiau >>

2013-12-03

Doc. D. Puišio meistriškumo pamokos muzikos mokytojams

Plačiau >>

2013-11-27

Tarprajoninis 8-9 kl. mokinių konkursas „Karjeros mokykla“

Plačiau >>

2013-11-25

Molėtų rajono mokinių taryba Europos informacijos centre

Plačiau >>

2013-11-20

Doc. dr. Rimvydo Laužiko paskaita pedagogams

Plačiau >>

2013-11-20

Vyksta trečiasis rajono bendruomenių atstovų anglų kalbos mokymų etapas

Plačiau >>

2013-11-19

Biotechnologijos naujovės biologijos pamokose

Plačiau >>

2013-11-15

2013-2014 m. m. Molėtų rajono mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas

Plačiau >>

2013-11-15

Kūno kultūros mokytojai stebėjo atvirą veiklą

Plačiau >>

2013-11-14

Edukacinė išvyka „Kūrybinių idėjų paieška Anykščių krašte“

Plačiau >>

2013-11-11

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai aptarė ugdymo aktualijas

Plačiau >>

2013-11-11

Molėtų r. mokyklų karjeros koordinatoriai konferencijoje „Karjeros paslaugų sistemos kūrimas ir plėtra Vilniaus regiono mokyklose“

Plačiau >>

2013-11-06

Specialiojo ugdymo pedagogai dalijosi gerąja patirtimi

Plačiau >>

2013-10-30

Renginiai mokyklų karjeros koordinatoriams

Plačiau >>

2013-10-30

Mokėsi anglų k. mokytojai

Plačiau >>

2013-10-30

Kvietimas jaunimui - projektas „Pirmyn-atgal“

Plačiau >>

2013-10-28

Paskaita „Šiandien tikrai galime gyventi be vaistų“

Plačiau >>

2013-10-28

Seminaras mokyklų vadovams apie perdegimo prevenciją ir atsparumo stiprinimą

Plačiau >>

2013-10-28

Paskaita-diskusija tėvams „Kartu mes galime daugiau!“

Plačiau >>

2013-10-24

Molėtų rajono mokinių tarybos posėdis Alantoje

Plačiau >>

2013-10-18

Sprendimai šiuolaikinei švietimo įstaigai

Plačiau >>

2013-10-18

Tyrimo „Perdegimo sindromas darbe: kaip jaučiasi Molėtų rajono mokytojai“ pristatymas

Plačiau >>

2013-10-16

Edukacinė išvyka „Metodinės veiklos kryptingumas - vaiko sėkmingo mokymosi prielaida“

Plačiau >>

2013-10-16

Mokytojai aptarė IT ugdymo aktualijas

Plačiau >>

2013-10-16

Edukacinė išvyka „Tiriamosios veiklos, ugdytinių paramos ir motyvavimo patirtis“

Plačiau >>

2013-10-11

Motyvacinis seminaras mokiniams „Aš (ne)žinau ko noriu“

Plačiau >>

2013-10-07

Etikos mokytojų metodinis pasitarimas

Plačiau >>

2013-10-04

Seminaras pedagogams ir tėvams

Plačiau >>

2013-10-04

Molėtų r. mokinių taryba rinkosi į pirmąjį posėdį

Plačiau >>

2013-10-03

Projekto „Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų kalbos mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ anglų k. mokymų III etapas

Plačiau >>

2013-09-23

Edukacinė išvyka „Švietimo paslaugų kokybės užtikrinimas“

Plačiau >>

2013-09-02

Istorijos mokytojų edukacinė išvyka „Lietuvos visuomenė viduramžiais: antropologija, buitis ir karyba“

Plačiau >

2013-08-28

Pradedant naujus mokslo metus - metodinė mokytojų konferencija „Pamokos kokybė: kaip siekiame“ II d.

Plačiau >

2013-08-27

Mokyklų karjeros koordinatoriai planuoja veiklas 2013-2014 m. m.

Plačiau >>

2013-06-26

Rajono mokytojai keliavo po Aukštadvario ir Nemuno kilpų regioninius parkus

Plačiau >

2013-06-26

Edukacinės aplinkos įtaka mokinių mokymosi motyvacijai

Plačiau >

2013-06-17

Matematikos mokytojų edukacinė išvyka

Plačiau >

2013-06-13

Mokyklų Bendrųjų ugdymo planų rengimas

Plačiau >

2013-06-13

Rajono IT mokytojų metodiniame pasitarime

Plačiau >

2013-06-10

„Vyturėlio“ vaikų lopšelyje darželyje lankėsi viešnios iš Utenos

Plačiau >

2013-06-10

Inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas

Plačiau >

2013-06-10

Praktiniai užsiėmimai mokiniams ugdymo karjerai temomis

Plačiau >

2013-05-30

Būrėsi jaunieji žurnalistai

Plačiau >

2013-05-30

Interaktyvi paskaita „Pirmininkavimas tavo lėkštėje. Užsisakyk“

Plačiau >

2013-05-30

Mokėsi rajono mokyklų mokinių savivaldų lyderiai

Plačiau >

2013-05-13

Aplinkos įtaka ugdymo/si kokybei „Vyturėlio“ vaikų lopšelyje-darželyje

Plačiau >

2013-05-13

Rajono pradinukai rungtyniavo „Šviesoforo“ varžybose

Plačiau >>

2013-05-09

Vokalinių kolektyvų šventė „Muzikinis pavasaris“

Plačiau >>

2013-04-26

Renginys „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Molėtus“

Plačiau >>

2013-04-19

Apskrito stalo diskusija priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Plačiau >>

2013-04-18

Informacinis seminaras mokiniams „Domėkis, dalyvauk, dalinkis“

Plačiau >>

2013-04-17

Seminarai „Ugdymo karjerai tema klasės valandėlėse“

Plačiau >>


© 2014 Molėtų švietimo centras