Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymai

Molėtų r. savivaldybės tarybos sprendimai