Trečiojo amžiaus universitetas

 

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

2017-09-28 Nr. B1-189 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“

Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų planas“

Molėtų trečiojo amžiaus universiteto nuostatai

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-09-02