Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

 

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai