Tyrimai ir analizės

 

Tyrimas „Molėtų švietimo centro parengtis, tenkinant rajono mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius"