Metodinė veikla

 

Molėtų r. Mokyklų metodinė taryba

2019-2020 m. m. rajono mokytojų metodiniai būreliai ir metodinių būrelių pirmininkai

Mokyklų metodinė taryba

 

Metodinė pagalba mokytojui dėl nuotolinio mokymo(si) 2020-04-15

 

Metodinės mokymo(si) priemonės elektroninėje erdvėje 2020-03-16

 

Mokyklų metodinė taryba posėdžiavo Balninkuose 2019-05-29

 

Molėtų r. mokytojų metodinė diena-pedagoginių idėjų mugė „Geros mokyklos link“ 2019-02-22

 

Mokyklų metodinės tarybos pasitarimas 2018-10-19

Metodinių būrelių veiklos prioritetai 2017-2018 m. m.

Metodinės veiklos prioritetai 2016-2017 m. m.