Metodinė veikla

 

Molėtų r. Mokyklų metodinė taryba

2020-2021 m. m. rajono mokytojų metodiniai būreliai ir metodinių būrelių pirmininkai

Mokyklų metodinė taryba

 

Metodinė pagalba mokytojui dėl nuotolinio mokymo(si) 2020-11-27

 

Metodinės mokymo(si) priemonės elektroninėje erdvėje 2020-03-16

 

Mokyklų metodinė taryba posėdžiavo Balninkuose 2019-05-29

 

Molėtų r. mokytojų metodinė diena-pedagoginių idėjų mugė „Geros mokyklos link“ 2019-02-22

 

Mokyklų metodinės tarybos pasitarimas 2018-10-19